Artwork Domácnost main picture

Jakub Tomáš

Domácnost

2017

120 x 160 cm

Olej na plátně.

CENA NA DOTAZ

>

Delivery within 10 days for Czech Republic.

Jakub Tomáš

Add to my favourites

*1982

"Jakub Tomáš se profiluje na české umělecké scéně jako výrazný malíř nejmladší generace, kterému se daří aktualizovat tradiční médium závěsného obrazu pro současnost. K obrazu přistupuje jako k živé otevřené struktuře, kterou je třeba pokaždé zpochybnit, aby mohla být ve své platnosti znovunastolena. Postupně si autor osvojil princip, prostřednictvím kterého se může kriticky vztahovat k všeobecnějším problémům, nikoliv pouze k malířským (rozuměj estetickým) otázkám současného obrazu. Tomášovy teze souvisejí zpravidla s etickou rovinou masově reprodukované a šířené vizuality, která nakonec ohrožuje jak samotný vztah umělce k dějinám umění, tak k vlastní práci a hrozí vzájemným odcizením."

Text: Petr Vaňous

Profile image of Jakub Tomáš,