Artwork Bez názvu #3 (série Chemtrails) main picture
Artwork Bez názvu #3 (série Chemtrails) other picture
Artwork Bez názvu #3 (série Chemtrails) other picture

Matyáš Maláč

Bez názvu #3 (série Chemtrails)

2018

140 x 180 cm

olej na plátně

Pro sérii obrazů z roku 2018 s názvem Chemtrails je charkteristická tekutost a zdánlivý plastový povrch tvarů, který připomíná neživé digitalizované objekty prostoupené měkkými texty anglických frází. Tuto sérii lze vnímat jako zakončení tvůrčího výrazu Matyáše Maláče, který se rozvinul z tematicky příbuzných suchých pastelů. Společně s Juliem Reichelem a Namorem Ynrobyvem vytvořil Matyáš Maláč několik společných výstav (např. Holešovická šachta, Hošek Contemporary), kde se jeho projev postupně rozvinul z popově gamingové tekutosti až do nejnovějších tvarově i barevně méně uchopitelných organických objektů.

CENA NA DOTAZ

>

Delivery within 10 days for Czech Republic.

Matyáš Maláč

Add to my favourites

*1997, Praha

Matyáš Maláč je studentem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Malířství II. u Vladimíra Skrepla a Jana Šerých.

Série obrazů z roku 2018 s názvem Chemtrails je symbolickým imerzním vnořením do hlubin virtuální reality. Tekutost a zdánlivý plastový povrch tvarů zde připomíná neživé digitalizované objekty unikající jakémukoliv bližšímu určení. Jindy se tyto tekoucí linie naopak fúzují do organických struktur prostoupených na povrch vyplavenými texty anglických frází. Tuto sérii lze vnímat jako pomyslné zakončení několik let trvajícího tvůrčího výrazu, který se do této podoby rozvinul z intuitivně vznikajících suchých pastelů. Společně s Juliem Reichelem a Namorem Ynrobyvem vytvořil Matyáš Maláč několik společných výstav, kde se jeho projev postupně rozvinul z popově gamingové tekutosti až do tvarově i barevně méně uchopitelných objektů, které však vychází z myšlenkově vytříbenějších základů.

Maláčovy nejnovější práce balancují na hraně objektu a svým reliéfním charakterem přestávají respektovat dvojdimenzionální omezení klasického obrazu. Tvarově neuchopitelné shluky materiálů dohromady tvoří slepenou hmotu neurčitých ready mades, jejichž původní účel pod zgumovatělým povrchem jen tušíme. V kontrastu s předešlou sérií obrazů Chemtrails inspirovaných gamingem, přírodními motivy a VR jsou tyto expandované malby popisnější, zároveň ale tušíme, že jejich výpověď je daleko kritičtější. Webové memes se zde prolínají a vrství s kolážemi textů a fotografií, citacemi ze současné mytologie, sušeným organickým materiálem, oholeným ochlupením nebo šifrovaným znakovým textem. To vše připomíná sarkastické tribální objekty parodující kult self loving intelektuálního geeka současné pop kultury. Zároveň však tušíme jakousi hravou zlověstnost, kterou v sobě mají tato díla někde v hloubce zakódovanou.

Profile image of Matyáš Maláč,