Artwork T A 3 main picture

Michaela Vrbková

T A 3

2018

30 x 42 cm

Kresba na papíře.

6 000 Kč

Delivery within 10 days for Czech Republic.

Do you have a question? VisitFAQ or ask us.

>

Michaela Vrbková

Add to my favourites

*1987, Valtice

Brutalistická kresba Michaely Vrbkové vycházející v jedné rovině z konstruktivistické a geometrické abstrakce, propojuje autorčinu trpělivost až urputnost, s estetickou lehkostí ladných linií, drsností vytrhávaného papíru a částečnou odosobněností bílého boxu, ve kterém je kresba tak často vystavena.

Kresby Michaely ladně kombinují poznatky z kulturních forem přirozeně získaných v prostředí jejího dětství a dospívání s motivy a zážitky získanými v průběhu jejich cest a pobytů v bližších či vzdálenějších zemích a kulturách na východ i západ od Českých hranic.

Autorka vždy mimo práce se samotným dílem, pracuje i s jeho následnou instalací a presentací veřejnosti. Klade vysoký důraz na estetiku výstavního prostoru, a čistotu, kterou převyšují pouze objekty samotné. Také použití odstínů různě bílých ploch pod obrazy na stěnách galerií pouze potvrzují autorčin hluboký cit pro barvu, který je v díle Michaely jasně patrný.

Přesto, že její tvorba může být formálně řazena k pracím mistrů starším o více než jednu generaci, jako je například Vladislav Mirvald, její význam je pravděpodobně bližší dílu Esther Stocker, protože posunuje kresbu do nové roviny vnímání a pracuje jak se samotnou linií kresby, tak i s rámem a tvarem prostoru okolo díla samotného či architekturou výstavní síně.

Komplexnost celých instalací proto převyšuje význam jednotlivého díla a dodává samotným obrazům další rovinu a nový příběh ukrytý v příběhu kresby samotné.

Teoretik umění Adam Vrbka

Profile image of Michaela Vrbková,