Artwork Novela main picture

Tomáš Predka

Novela

2017

140 x 190 cm

Akryl na plátně

sold

>

Tomáš Predka

Add to my favourites

*1986, Česká Lípa

Tomáš Predka absolvoval roku 2013 v ateliéru Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studia se rovněž zúčastnil stáží na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Jiřího Černického a na Akademii výtvarných umění ve Vídni u rakouského malíře Daniela Richtera.

Predkova osobitost tkví v pojetí malířské techniky i vnímání malby jakožto média. Jeho přístup k malbě se totiž neomezuje limity plátna, místo toho navazuje na tradici tzv. expanded paintings, která principiálně nevnímá malbu dvoudimenzionálně limitovanou hranicí blind rámu, ale jako samostatně nosný objekt, se kterým tak lze pracovat ve více vrstvách.

V tvorbě Tomáše Predky se tento přístup projevuje hned několikanásobně. Nejzjevnější je průnik různorodých fragmentů do malby, ale i uvolněná práce s instalováním obrazů a jejich přechodem do prostoru. Při svých výstavách někdy volí site-specific přístup. Maluje přímo na podkladovou zeď, na kterou následně věší jednotlivá plátna. Předkládá tak několik možných variant čtení: jako jedno ucelené dílo, jako pozadí a dílo na něm umístěné nebo jako samostatné obrazy v obraze.

Podobně lze vnímat autorův výběr formátů od monumentálních několikametrových pláten až po drobné malby, které jako by se stávaly fragmenty větších celků. Formáty se navíc prolínají – námět z malého obrázku umělec někdy převádí do rozměrného plátna, nebo naopak motiv z rozměrného plátna vytvoří i v malé variantě. Vznikají tak téměř identické obrazy, které ale prostřednictvím odlišného měřítka promlouvají rozdílně.

Profile image of Tomáš Predka,