Aleš Novák

Add to my favourites

Aleš Novák – renesanční muž, malíř, sochař a architekt, který vystudoval UMPRUM v ateliéru socha I pod vedením Kurta Gebauera, Dominika Langa a Edit Jeřábkové a Fakultu architektury TU Liberec. Tato různorodost studijních zkušeností dotváří výjimečnost Alešova uměleckého projevu. Autor při práci vnímá různé aspekty stejného objektu, plátna či prostoru, a vytvářený předmět dokáže koncepčně dotáhnout z více hledisek, než jsou jen hlediska limitovaná oborem, ve kterém daný předmět vzniká.

Aleš se dlouhodobě věnuje krajinomalbě a soše. Je pro něj důležitá mimo fyzické a umělecké stránky jeho života i stránka duchovní, která se odráží i v jeho výtvarném projevu. Za dobu svého působení na výtvarné umělecké scéně se zúčastnil více než čtyřiceti samostatných či skupinových výstav a projektů.

Práce Aleše Nováka - Aleš Novák vždy klade důraz na lehkost formy a preciznost při vytváření jednotlivého díla. Mimo krajinomalebných motivů hraničících s abstraktní formou projevu, jeho prací prostupují i kaligrafické techniky a motivy. Tato témata či pracovní postupy se v Novákově tvorbě prolínají, ať už se jedná o objekt, či obraz a v posledních několika měsících i napomáhají při opuštění dogmaticky stanovené formy vlastní každému médiu.

Morfologie objektů, které vytváří Aleš Novák je založená na esenci. Na esenci počitků jednotlivých tvarů a barev. Díla, která rostou pod Alešovýma rukama ovšem obsahují mnohem více, než je pouhý počitek či dojem, který diváka prostoupí při prvním pohledu na vystavené dílo. Při vnímání Novákových prací je nutné zaměřit se na vjem z díla opakovaně a více do hloubky.

Profile image of Aleš Novák,