Aleš Zapletal

Add to my favourites

*1990, Opava

Aleš Zapletal je malíř, který zobrazuje povědomé, tajemně bezčasé prostředí. Romantický tón jím zobrazených krajin se mísí s přízračnou atmosférou oživlých věcí a míst, odkazujících k různorodým kulturním kontextům. Zapletal takto prezentuje vlastní pojetí krajiny, jako místa vytvořeného člověkem. Můžeme se ptát, jedná-li se o krajinu postapokalyptickou, nebo naopak jakýsi ráj harmonie a klidu, ve kterém lidský duch přebývá v produktech vlastní práce. Zapletal systematicky vytváří mapu imaginárního území, které není úkrytem před reálným světem, nýbrž dějištěm bajky, v níž se odrážejí nejpalčivější témata současné planetární existence.

V obrazovém cyklu Permakultura fungují artefakty i přírodní objekty jako rovnocenné prvky obrazových „ekosystémů“. Obrazy z cyklu Somaterra jsou zabydleny hedonistickými institucemi, tvarovanými z fragmentů zobrazení lidského těla. Zkreslené vzpomínky na jogínské ásany a další tělesná archetypální gesta jsou formalizovány v návrzích imaginárních monumentů. Obraz Vyhynulé druhy vedle sebe klade výstřelky modernistického designu i odvrácené stránky moderní éry, ztělesněné v siluetě vyhynulého vakovlka tasmánského.

Profile image of Aleš Zapletal,