Alžběta Krňanská

Add to my favourites

*1992, Praha

Ve svých malbách a objektových instalacích kombinuji elementy figurativního a abstraktního umění, vedené osobní zkušeností s objekty běžného užití dnešní doby, typografií a dvoudimenzionální představivostí. V mé práci se promítá ilustrativnost s ornamentálními symboly, barevnými plochami, dekorativními prvky v široké škále použitých materiálů napříč uměleckým procesem tvorby s důrazem na spontální gestické a expresivní vyjádření.

Inspirace je tvořená jazykem vzorů organicky pojených s artificionálním světem jichž obou jsme součástí a jež tvoří naši každodenní realitu i budoucnost. Použitím expresivních linií a techniky akvarelu, ve kterém se linie a spirály stávají fluidními. Vlastnoručně vyráběnými přírodními pigmenty v kombinaci s masově produkovanými objekty, jakými jsou plechové součásti auto karoserie nebo syntetické materiály, naznačují v mé práci paradoxy a rozpory mezi soukromým a chráněným domácím prostorem a dystopickou, muži tvořenou patriarchální společností. 

Má práce a osobní představy jsou prostoupeny zkušeností s mateřstvím a ženskou citlivostí a napřímo tvořené zkušeností mladé matky a umělkyně. Napříč mou tvorbou kladu důraz na enviromentální udržitelnost, genderové role a výzvy které tyto role kladou uměleckému prostředí i společnosti jako takové.

V mé sérii prací nazvané Joyful z roku 2019, jsem použila print screeny z animovaných seriálů pro děti, na kterých jsou zachyceny různé obalové materiály za pomoci jednochudých geometrických tvarů a syté barevnosti, bez použití typografie, či product placementu. Digitální prostředí jsem transformovala do maleb a objektů připomínajících puzzle skládačku, ze které jsem následně skládala objekty. Použitým materiálem pro tuto sérii byl syntetický pěnový materiál VYLEN, který se vyznačuje pevností, pružností a vizuální a haptickou hravostí. V mé práci z roku 2020 nazvané Fast and Furious jsem použila recyklované kusy karoserií jako referenci k masově produkovaným objektům, osobním automobilům, které se vyznačují svou maskuliní identitou a funkčností v kombinaci se sérií obrazů malovaných na plátně, které jsou plné křehkých linií a ornamentů které odkazují k přírodnímu růstu a tekutosti.

Profile image of Alžběta Krňanská,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 37 items