Cyril Zikuška

Add to my favourites

*2000

Cyril Zikuška se ve své tvorbě věnuje dvěma základním tématům, které paralelně rozvíjí a hledá jejich společné i rozdílné vlastnosti. Prvním je vztah horizontál a vertikál, jejich similarita a rozdílnost a určitá harmonie obou. Druhé téma je prostupování skrze plochu obrazu, vnímané jako proniknutí do vnitřního vlnění samotného obrazu. U obou přístupů jsou stěžejními faktory materiál a snaha o předání bezpředmětného vnímání světa. Formou objevování nových druhů barev a materiálů se snaží divákovi zprostředkovat umocněný autorský zážitek procesu vzniku díla. Poslední rok se celá jeho tvorba halí do intimního oparu a výrazně se zesvětluje, inspirace přichází především z dlouhých tichých procházek.

Profile image of Cyril Zikuška,