David Nosek

Add to my favourites

*1994

David Nosek je studentem ateliéru malby na pražské UMPRUM pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného. Ve své tvorbě se snaží sjednotit formální racionalitu konceptuální estetiky s jejím protipólem, přítomným v obsahové vrstvě, která tento formální řád narušuje. Zároveň ale klade důraz na přirozený, čistě vizuální jazyk svých děl. Snaží se jej povýšit nad převažující diskurzivní vnímání poučeného diváka a naopak jej vrátit zpět ke smyslovým formám recepce. David Nosek jde tímto svým přístupem proti dnes převažujícím uměleckým strategiím na poli ideologických či teoretických vztahů a specifickým jazykem své tvorby se řadí spíše k solitérům vystupujícím z řady. Přestože kritický pohled na současné dění není primárním obsahovým sdělením jeho práce, už samotným způsobem, jakým ke své tvorbě přistupuje, je v ní integrálně přítomen. Instalace svých výstav pojímá jako komplexní a často razantní sdělení divákovi. V prvním plánu tedy vnímáme Noskův spíše scénografický um, se kterým dokáže přetvořit výstavní prostor a nastavit důraz svého záměru. Klíč k pochopení ale leží hlouběji, leží v samotných dílech, která velmi sofistikovaně pracují s emocemi, nejsoučasnějšími technologiemi, nastavují kritické kulturně-společenské zrcadlo v rámci aktuálních událostí, jejichž mnohovrstevnaté sdělení by však mělo být univerzální. David Nosek nás tedy razancí svých instalací chce dostat blíž k hlubšímu jemnějšímu vnímání své práce. Jeho výstavy, např. v žižkovské galerii City Surfer Office, galerii 207 na UMPRUM nebo v rámci festivalu 4+4 dny v sobě tyto přístupy obsahují, je však také možné vystavené práce stejně dobře vnímat i bez kontextu intenzivní instalace. Jejich sdělení neztrácí nic ze své síly.

Profile image of David  Nosek,