Eva Chudomelová

Add to my favourites

*1979

trhat dráty
krhat vrány
dusit jehněčí
mávat na jeleny
česat si vlasy

-

Tvorba jako energie, magie, oslava. Tvorba jako možnost jak rozpárat konkrétnost těla, nahlídnout do měkké rozplizlosti duše. Najít neartikulovaný prostor podvědomí, temně modrou tekutou zónu prostou geometrie, kde neexistují pevné hranice slov a kde se nachází svoboda. Z tohoto místa se vynořují touhy a motivace stejně tak, jako základní vůle k životu. Je zdrojem síly a energie. V tomto prostoru vím, že zákldní je neznámé. Tady trčí rozkročené v holinách prostoru …

Setkání s uměním pro mě znamená číst ve vlastní imaginaci, setkat se a překročit najetá schémata. Zajímají mě momenty nerozpoznaní, kdy vědomí ještě neuchopilo, nastupuje improvizace.

-

Eva Chudomelová žije a pracuje v Praze. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím dokončení se vedle pedagogické činnosti na umělecké škole a v galerijních institucích zabývala grafickým designem. Od roku 2010 se věnuje vlastní volné tvorbě zejména pak kresbě a prostorovým instalacím. V současné době pracuje zejména s textilem a textilními technikami, které kombinuje s organickými materiály. Ty většinou symbolicky odkazují k tělu a ve svých principech poukazují na napětí mezi řádem a chaosem.

Profile image of Eva Chudomelová,