Filip Nádvorník

Add to my favourites

*1995, Broumov

Filip Nádvorník v posledních několika letech vytvořil rozsáhlejší soubory prací soustředěné na okruh témat, která se před ním postupně vynořují. Už dříve během studia zaujal výborným kreslířským vybavením a brzy také vlastním přístupem k pečlivě voleným námětům. Současná podoba Nádvorníkova projevu vyrůstá ze dvou základních inspiračních zdrojů. První z nich, zájem o romanticky dobrodružnou, antropologickou tématiku se zdá být postupně stále silněji obohacován a proměňován druhým, totiž obdivem k různým podobám robustní moderní malby. Popisnější podobu starších prací vystřídal lapidární kresebný rukopis, v řadě úspěšných experimentů s barevnou pastou i nápaditou kompozicí se krůček za krůčkem ujasňuje syntetický a flexibilní malířský jazyk. Tematická a obsahová soudržnost Nádvorníkovy autorské výpovědi souvisí s autenticitou jeho motivací. Zkoumavě soustředěný zájem o obraz hrdiny, mužného ideálu spjatého s tématem boje, lovu a plavby, typický pro autorovy starší cykly, je zjevným odrazem osobního pátrání po adekvátní podobě mužské role. Nicméně Nádvorník, určitě ku prospěchu věci, tradiční atributy maskulinní dominance vždycky spíš hravě ironizuje, než uctívá. Odkazy k antropologické či dobrodružné tematice mu poskytují prostor ke hře s „klukovskou“ vizí statečnosti a zdatnosti, ale též příležitost pro nostalgické zamyšlení a věrohodně vyznívající existenciálně laděnou glosu...

Josef Daněk

Profile image of Filip Nádvorník,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 3 items