Gorka Design

Add to my favourites

Gorka Design (Tannia Klimenko) je umělkyně, která ve své tvrobě spojuje různá média, jako je keramika, porcelán, nebo například i design webu či ilustrace. Ve své práci zkoumá například vztah mezi pravdivostí a falsem, hodnotou a nevkusem. Vyrůstala v postsovětských dobách, mezi ztraceným kulturním dědictvím, přičemž hledá právě ony vizuální referenční body v minulosti. Technologicky zůstává věrná tradicím řemesla, avšak ironicky spojuje tvary ze sovětského a slovanského Ruska se současnými kulturními hodnotami.

Profile image of Gorka Design,