Helena Todd

Add to my favourites

Vytváří rozmanité/kreativní experimentální kombinace materiálů, forem a intermediální možnosti jejich prezentace. Na první pohled se tyto kombinace nemusí zdát příbuzné, ale jako celek vytváří kompoziční a sémantické napětí mezi každodenními materiály, které vede k čistým liniím a texturám. Vytváří tenkou linii abstraktní krajiny mezi něčím měkkým, křehkým, ale zároveň silným. Nedílnou součástí jejího pohledu na objekt je jeho funkčnost, ve které objekty v kombinaci s jinými materiály mají esteticky hravý prvek.

www.helenatodd.me

Profile image of Helena Todd,