JA-RA

Add to my favourites

JAna Slováková a RAdim Slovák

Společná silná inklinace Jany a Radima ke geometrii ovlivnila od začátku jejich šperkařkou tvorbu. Uvědomili si důležitost zdobného kontrastu mezi měkkostí linií lidských těl a jednoduchými geometrickými tělesy. Tělo samotné je tvořeno tisíci liniemi a estetickou plnohodnotnou odpovědí šperku může být jedině jeho minimalistická podoba. Všechny kroky od návrhu až po uložení do JARA originálního obalu jsou výhradně prací Jany a Radima.

Design šperku je zavazuje vytvářet produkty ergonomické, praktické, trvanlivé, zdravotně nezávadné a cenově dostupné.

Výtvarná forma šperku je tvořena kombinacemi, prolínáním, doplněním nebo selekcí jednotlivých geometrických těles – koule, čtverec, obdélník…

Materiály volí zásadně vysoce trvanlivé, které při styku s lidským tělem a vnějším okolím nemění povrch, barvu nebo pevnost.

Profile image of  JA-RA,