Jakub Bachorík

Add to my favourites

*1994

Jakub Bachorík pochází z Prostějova, většinu života však pobýval v malé vesnici Podolí u Mohelnice, odkud se vydal na studia do Ústí nad Orlicí, kde dále absolvoval grafický design na Střední škole uměleckoprůmyslové. Jeho další cesty vedly do ateliéru Ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze, kde nadále studuje, pobývá a působí. Věnuje se převážně ilustraci, se kterou hojně pracuje ve svých knihách, akrylových malbách a v neposlední řadě ve svých grafických pracích. Často se věnuje litografii, občasně linorytu a v posledních letech se jeho ilustrace promítá do velkoformátových dřevorytových tisků. V jeho ilustracích můžeme pozorovat jeho fascinace, které ho provází celý život a dále je v podobě příběhů a kreseb otiskuje do svých děl. Jakub má rád neprobádané zapomenuté světy, sci-fi náměty, krásu techniky, mystické výjevy ale taktéž nádheru denní rutiny, jakou je například autodílna starého mechanika v daleké vsi, kdesi mezi lesy a kopci. Všechny tyto faktory a krásy ovlivňují Jakubovu tvorbu a dohromady skládají vizualitu jeho ilustrací. V poslední sérii grafických tisků se Jakub vydal na pomyslnou vesmírnou cestu za poznáním kolonizace planety Mars, ze které vzešlo na světlo světa několik velkých dřevorytových grafik, řezaných pilou a frézou. Objevování a průzkum je pro jeho práci typické, stejně jako velké formáty a těžkotonážní stroje, které provází jeho díla už od starých skicáků.
 

Profile image of Jakub  Bachorík,