Jiří Pitrmuc

Add to my favourites

*1993

vizuální umělec, performer a underground pop star.

Jiří Pitrmuc studoval v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou absolvoval roku 2017. V současnosti, v navazujícím magisterském stupni na Akademii výtvarných umění v Praze, navštěvuje ateliér Intermédia II, který vede Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský. V průběhu svého studia se zúčastnil studijního pobytu v Project studiu na LUCA School of Arts v Bruselu a v sochařském ateliéru na Royal Academy of Art v Haagu. Během studií strávil také dva měsíce na pracovní stáži v maďarské Kisterem Gallery v Budapešti. Ačkoliv je Jiří Pitrmuc teprve na počátku své umělecké kariéry, jeho tvorba je prezentována nejen v rámci skupinových výstav, ale již od roku 2014 vystavuje také samostatně.

Ve své autorské tvorbě zaujal především konceptuálně laděnými instalacemi, v nichž metaforicky zpracovává vjemy z okolního světa a tím jeho práce vznáší otázky týkající se kupříkladu problematiky módy a totožnosti (Postcompost/Galerie 209 v Brně/Jiří Pitrmuc a Adéla Waldhauserová/2017), životní zkušenosti (I´m fine but don´t pass my comfort zone/ JOUR FIXE v Kasselu/2018) a osobní identity (My family/2018). Instalace Jiřího Pitrmuce jsou charakteristické skloubením rozlišných materiálů a uměleckých technik, ve kterých kombinuje zejména kresbu se sochařskými materiály.

Profile image of Jiří Pitrmuc,