Kateřina Dobroslava Drahošová

Add to my favourites

*1988

Je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity, kde vystudovala Ateliér malby u Daniela Balabána. Se svou diplomovou prací byla vybrána do Ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2014. V roce 2018 byla nominována na Cenu kritiky za mladou malbu. Žije střídavě na Šumavě a v Českých Budějovicích.

O své tvorbě říká: "Ve své práci zaujímám polohu vypravěče příběhů. Zajímá mne kresba v její „nejjednodušší podobě”, v níž jsou čára, plocha a struktura hlavními nástroji zobrazení. Jako sběratelka příběhů zobrazuji současná témata ve zkratkách a nápovědách. Pozorovateli nechávám prostor k výkladu a nenásilně jej nabádám k vnímání jemného a nenápadného rukopisu, který je pro mou tvorbu signifikantní. Jemnost a křehkost jsou také mým protestem proti ukřičenosti okolního světa - alternativou a modulací; interakce mezi uměleckým dílem a divákem. "

"Svůj přístup k práci mohu přirovnat ke Cortázárově románu Nebe, peklo, ráj. V instalaci zpravidla spoléhám na rhizomatickou instalaci jednotlivých listů, která fakticky vylučuje lineární čtení a vytváří prostorovou síť vazeb. Podobně přistupuji ke zpracování tématu. Do kresby nejenže ukládám vlastní zkušenosti a poznatky, jsou tedy jakýmsi paměťovým médiem, zároveň je považuji za nástroje umocňující osobní prožitky. Jsem inspirována myšlenkami psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés, která se zabývá studiem sociálních a psychologických vzorců v kulturních a domorodých skupinách, zejména jejím uvažováním o pohádkách, mýtech a příbězích a také průzkumem ženské psýché s jejími instinktivními a vizionářskými atributy, která nám umožňují zpětně se spojit s archetypem přírody / divočiny. Tento směr přemýšlení se snažím vizualizovat ve svých kresbách a dále zprostředkovat pozorovateli."

Rozhovor s autorkou najdete zde.

Profile image of Kateřina Dobroslava Drahošová,