Kateřina Ondrušková

Add to my favourites

*1991, Uherské Hradiště

„Nezůstal kámen na kameni. Jen jeden. Jeden si odnesu, vezmu ho daleko. Nikdy už ho nevrátím na místo jeho nalezení. Vytržen z kontextu, ale stále vnímán. Odnáším si sebou moment času a prostředí. Vedle ostatních nerostů zapadne, nebude vyčnívat. Možná bude přehlížen, a už si jej znova nikdo nevybere, aby mu do své přítomnosti absorboval vzpomínku. Mračí se nebo usmívá? Sděluje mi mlčky pocit vykořenění? Slunce ho už nikdy neosvítí, obalí se do prachu, tak jako časem i já.“

Malířka Kateřina Ondrušková mapuje lidskou potřebu přivlastňování. Čerstvá absolventka Akademie výtvarných umění v Praze prezentuje obhájenou diplomovou práci s názvem Jdu ven/ I am going out, 2018-2019. Výstavní prostor zámeckých pokojových místností se propůjčil myšlenkovému archivu autorky, která své výtvarné a keramické práce prezentuje poprvé od své obhajoby, které vytvořila pod vedením MgA. Josefa Bolfa.

V předchozích dílech se Kateřina zabývala zahradami. Zkultivovaná příroda ji inspirovala ke zkoumaní a mnohdy v ní vypátrala odvrácenou stránku chaosu a divokosti. Nejnovější práce autorky jsou inspirovány cestami po Blízkém Výchově, po Jordánsku. Na cestách si uvědomila lidskou potřebu přivlastňování a sbírání předmětů z přírody. Její důkladné pozorování rozprostírá svět náhod, myšlenek, emocí a ukotvení v čase a prostoru. Pod názvem výstavy SUN DEAD ukončuje první etapu tvůrčího procesu, který se věnuje objevování přírody. S novým dnem se začíná dosud nepoznaná zkušenost.

Předměty živé i neživé přírody si často, ať už vědomě či náhodně, začleňujeme do našeho osobního majetku. Cesty po Jordánsku přivedly Kateřinu k třem tématickým cyklům. Základním archetypem pro další hledání organických tvarů se stal kámen SAD ROCK. Kámen je vnímám jako suvenýr, který si odnese osoba třeba pro štěstí nebo pro připomenutí místa. Objekt zkoumaní je obohacen o paměťovou mapu myšlenek, čímž je kámen lettricky potetován nápisy. Ty dovyprávějí pocity z cest autorky. Dalším signifikantním obrazem je MELTING. Důraz na pomíjivost a náhodnost je podán velmi něžně a melancholicky. Obrazy působí velmi intuitivně. Divák nemusí pochopit celek kompozice interpretací jednotlivých prvků. Místo toho jej vede samotná kresebnost maleb, která nutí zrak obkreslovat okem jednotlivé tahy a vnímat atmosféru deníkových záznamů. I když se můžou obrazy jevit jako složité šifry, pocity autorky dokážeme skrze abstrahované emoce rozluštit.


Kateřina Ondrušková se záhy vydá na pracovní stáž do ateliéru konceptuálního umělce Roberta Barty (* 1975, Praha) v Berlíně.


Text: Mgr. Karolína Juřicová

Profile image of Kateřina Ondrušková,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 24 items