Lukáš Kováčik

Add to my favourites

*1988, Nitra

Lukáš Kováčik je absolventem ateliéru Malby II Františka Kowolowského na Fakultě umění v Ostravě. Studoval i estetiku na Filosofické fakultě UK v Bratislavě. V současnosti žije a pracuje v Olomouci. Věnuje se malbě a koláži.

Jeho výtvarný jazyk malby odkazuje v širokém horizontu na chaotický prapočátek vědeckého modelu, který je pro něho prostorem psychedelické představivosti. Intersubjektivním pohledem hledá motiv odhalování přírody. Expresivním zobrazením nekonečnosti růstu, bujení a přerůstání tvarů, částí organické krajiny, v principu neurčitosti kombinuje s vlastními představami o fundamentálním tvoření hmoty, kde si malířská hmota nachází cestu v imaginativních prostorech obrazové plochy samotné malby. Taková abstraktní forma je nevyčerpatelná, stejně jako variabilita živé formy.

V kolážích vytváří krajiny, příbytky a místa, kde se tyhle místa stávají svým futuristickým mementem vztahu ke krajině přes odhalování jejího povrchu a zkoumání (pra)historie planety (těžba surovin, bohatství země, přírodní struktury). Koláže mají otevřenou kompozici, volně přecházejí mezi významy se surrealistickou imaginací, avšak bez snovosti, poukazují na současné ekologické problémy a stavy.

Profile image of Lukáš  Kováčik,