Lukáš Machalický

Add to my favourites

*1984

Lukáš Machalický studoval v Ateliéru Intermediální konfrontace a v Ateliéru supermédia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), absolvoval stáž na berlínské Universität der Künste (UdK), umělecké rezidence v New Yorku (ISCP), v Krakově (Imago Mundi), v Bratislavě (SPACE) a ve Florencii. Jelikož Machalický patří do generace mladých etablovaných výtvarných umělců, jeho tvorba je prezentována nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Pravidelně se zúčastňuje jak skupinových výstav, tak uměleckých veletrhů. Mimo jiné se zabývá architektonickým řešením výstav současného umění a organizováním výstav v Galerii SPZ, kterou založil s Robertem Šalandu. Společně taktéž vedou ateliér malířství I na Akademii výtvarných umění v Praze.

Dílo Lukáše Machalického dokáže upoutat svou formální, instalační a architektonickou přísností i čistotou, která na první pohled může evokovat odmítání náhodného, spontánního či intuitivního řešení. Nicméně je fascinován odchylkami, oscilací, balancováním mezi vzájemnými střety, konfliktními situacemi a systémy, které nefungují a tím pádem selhávají. V uměleckých projektech zpracovává své osobní zkušenosti i vjemy z okolního světa spjaté s tématem architektury, urbanismu a veřejného prostoru. Avšak nad architekturou se zamýšlí v jejím nejširším slova smyslu, uvažuje tedy o její principielní stránce, nikoliv jen o její formální podobě. „…chápu ji jako problematiku hmoty, měřítka, materiálu, barvy a významu…a to nemluvím o domech.“  Důležitou roli v práci Machalického hraje detail, a to jak z perspektivy formální, tak i obsahové. Machalický ve své tvorbě pracuje s detailem jako se zdánlivě banálním a nepodstatným prvkem, který ve výsledku může všechno vyvrátit, změnit či zamítnout. „Popravdě jsem jím posedlý dlouhodobě, někdy to až hraničí s nějakou obsesivní poruchou… konfliktní situace může nastolit právě nepatrná, na první pohled nepodstatná věc.“  

Profile image of Lukáš Machalický,