Markéta Bábková

Add to my favourites

*1993

Tvorba Markéty Bábkové se zabývá mapováním jejího nejbližší okolí. Jedná se o záznamy pracovního, veřejného i osobního prostředí. Zobrazená zátiší, interiéry bytů, ateliéry v sobě nesou individuální paměť a odkazují k předešlým činnostem. Lidská přítomnost je patrná v zabydlenosti místností či ledabyle odložených věcí. Barva či kompozice umocňuje vyznění námětu. Zhmotnění samotných předmětů prostřednictvím obrysů a ploch odkazuje na vlastnosti předmětu, majitele, tak i na minulost dané věci. Je vytvořen mnohovrstevnatý portrét.

Profile image of Markéta  Bábková,