Markéta Nováková, Mira Podmanická

Add to my favourites

Česko-slovenské duo spolupracuje už od roku 2013. Vytvořilii kolekci porcelánových váz nazvaných Bio-vázy, které vytvářejí technikou lití do sadrových forem, což je klasický keramický postup používaný v oblasti tvorby designu porcelánu, umožňující reprodukovatelnost jednoho tvaru. Sochářský přístup je prezentovaný povrchovým trojrozměrným reliéfním vzorem, který vzniká odléváním rostlin a hmyzu. Tyto dva přístupy se ve výsledku perfektně doplňují a přelínají. 

Kolekce váz IN

"Kolekcia váz IN priamo nadväzuje na projekt Bio-vázy, na ktorých pracujeme od roku 2013. Keďže sme jedna sochárka a druhá keramička, tak sa tu stretávajú a kombinujú dva rôzne autorské prístupy – dizajnérsky prístup k práci s porcelánom a voľnejšie sochárske uvažovanie o plastickom rozvinutom dekore. A hlavne premýšľanie o každom jednotlivom kuse ako o originálnom diele. Váza IN predstavuje pohľad dnu, dovnútra orgovánovaj vázy či šestky (Bio-váza 6), ktorým sme boli očarené hneď od prvej kolekcie. Vytvorili sme opäť súbor štyroch váz. Sú odstupňované podľa narastajúcej detailnosti a plastičnosti tvaru vybraných dvoch váz. Ďalej tu intenzívne pracujeme s dekorovaním váz farbou pod glazúru či v glazúre, alebo dekormi v treťom výpale -  zlatom, platinou a listrom.
Váza IN1 je s najbohatším reliéfom – ešte stále možno vnímať kvety orgovánu, ktoré na dvojke pomaly zanikajú. Trojka je už len rozohratý tvar konkávnych a konvexných foriem. Štvorka kopíruje vnútro Bio-vázy 6 a je na rozdiel od predchádzajúcich troch váz asymetricky nepravidelná."

O AUTORKÁCH

Profile image of Markéta Nováková, Mira Podmanická

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 1 items