MILA ZILA

Add to my favourites

Tvorba slovenské designérky Ludmily Žilkové, pracující pod pseudonymem MILA ZILA, vychází z přirozené potřeby zkoumat nové možnosti materiálů a jejich propojení s každodenním životem, jež nás obklopuje. Ve své práci se snaží aplikovat individuální a zároveň abstraktní zkušenosti jako jsou emoce, lidské chování, každodenní situace a hodnoty.  Taktéž si pohrává se zákony fyziky, které se odrážejí ve výsledné podobě skleněných objektů.

Profile image of MILA  ZILA,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 3 items