Oldřich Malachta

Add to my favourites

*1978, Jeseník

Zaměřuje se na dlouhodobé sociální dokumenty současné společnosti. Věnuje se tématům jako je nezaměstnanost v malých městech, zajímají ho zvyky a fenomény života na venkově střední a východní Evropy. Často využívá krajinářskou a subjektivní fotografii pro dokreslení sociálních podmínek. Jeho styl je přímočarý a poctivý, vyhýbá se fotografii akční a reportážní. „Moje fotografie je o prožitku. Musí mě zasáhnout. Musím porozumět ději, pochopit emoce, splynout s tématem. Nedá se to uspíšit. Nejprve prožít, až potom je příběh opravdový.“

V současné době studuje magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Je držitelem cen Czech Press Photo. Své projekty vystavoval nejenom v České republice, ale byl součástí i zahraničních výstav. Jeho fotografie byly publikovány v Lidových novinách, Čilichili, Fontu, 5+2, Ateliéru, Deníku, Listech, nebo magazínu Foto.

Je autorem teoretické práce Alena Šourková – fotografka, šéfredaktorka. Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Slezská univerzita v Opavě. 2016

V současné době dokončuje dva zásadní několikaleté projekty. Fotografickou dokumentární publikaci o českém trampingu a subjektivní obrazový projekt z Arménie.

 

Profile image of Oldřich Malachta,