Patrícia Koyšová

Přidat mezi oblíbené

*1985, Nové Zámky (SK)

Želám si, aby som na dnešnú dobu nemusela nazerať cez vrstvu skepsy a pochybností. Želám si uveriť, že naša každodenná vizualita nieje poznačená mocenskými vzťahmi a ideológiou. Želám si vniesť do dnešného diskurzu ovplyvneného virtualitou a hyperrýchlosťou kus autentického zážitku, kúsok divákovej imaginácie. Maľba obsadzuje v súčasnej dobe svoje autonómne územie.

Práve vo veku plnom virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia, sa stáva pre nás dôležité to, čo si nárokuje na vlastný priestor a čas. V mojom výtvarnom programe ide o maliarsky výskum nezobrazujúcej abstraktnej maľby. Maľby, ktorá má snahu divákovi priniesť moment pozastavenia sa, rozvoj jeho vlastnej imaginácie. Maľby, ktorá expanduje do priestoru v podobe enviromentu, kedy sa samotný divák stáva dôležitou súčasťou diela.

Profile image of Patrícia Koyšová,