Pavla Baštanová

Add to my favourites

*1992

Absolventka UMPRUM oboru Filmová a televizní grafika a UTB ve Zlíně oboru Klasická animovaná tvorba. Věnuje se převážně animaci a ilustraci, jak profesně tak ve volné tvorbě. Mezi její práce patří tvorba krátkých filmů, vizuálů, animovaných znělek, knižních a časopisových ilustrací. Učí na základní anglické škole výtvarnou výchovu a dělá výtvarné a animační workshopy.

Profile image of Pavla Baštanová,