Pavlína Kvita

Add to my favourites

*1988, Valašské Meziříčí

Tvrzení, že Slunce obíhá Zemi a že tato planeta je středobodem a jediným světem, už pohřbila zapomenutá historie. Sochařka Pavlína Kvita sice není průkopnicky smýšlejícím astronomem, ve skutečnosti ale také boří mýty o našem univerzu. Mohou za to její drobné objekty, vykonstruované mikrosvěty, které narušují občasnou fádnost toho Jednoho, do nějž jsme se uzavřeli. Zmiňované modelové světy, zdánlivě se pohybující prostorem, odvádí pozornost od všeobjímající každodennosti a probouzí odvahu k výletům do vlastní fantazie, do míst bez jasných hranic. Objekty tohoto zamrzlého pohybu v čase svádí k myšlenkám na očekávané ticho před apokalyptickou bouří, jakoby zosobňovaly drobné archy zachráněných civilizací. Další množinu zachycených záznamů tvoří díla v podobě abstraktně-urbanistických fosílií, které by ve vzdálené budoucnosti mohly být nalezeny. Architektonické fragmenty přítomnosti a budoucnosti poskytují možnost pro reflexi pojmu suburbanizačních měst a architektury jako celku. Složité vztahy prostoru a architektury se možná od pradávna zdály pouze záležitostí vyvolených, kteří pro nás utvářeli okolní městskou krajinu.

Text, Martina Raclavská 2016

www.pavlinakvita.com

Profile image of Pavlína Kvita,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 2 items