Petr Bařinka

Add to my favourites

*1979, Zlín

Petr Bařinka je multimediální vizuální umělec, který absolvoval v ateliéru českého sochaře Kurta Gebauera na VŠUP v Praze a poté rozvinul své vizuální koncepce v rámci doktorandského programu v ateliéru malby prof. Ivana Csudaie na VŠVU v Bratislavě, kde se zabýval vizuálními schématy modernismu a digitálního obrazu. Jeho tvorba využívá celou škálu aktuálních technik od malby přes sochařství, fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. Neustále experimentuje s různými materiály a technikami jako je vyšívání apod. 

Za rozmanitostí materiálních forem jeho děl je vždy jasně rozpoznatelný nezaměnitelný autorský rukopis. Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní pohádkové prvky se závažnějšími tématy vztahující se k paměti, nevědomí, strachu, fantazii. Jinými slovy autor realizuje obrazy, které se jemu, tak jako ostatním lidem otiskují do paměti. 

V roce 2009 se stal laurátem prestižní ceny Národní Galerie v Praze NG 333 pro umělce do 33 let a v roce 2015 ho oceněila mezinárodní porota cenou VIG Special Invitation, udílenou vrámci prestižní umělecké soutěže ESSL ART AWARD.

Text: PhDr. Michal Tošner, Ph.D.

Profile image of Petr Bařinka,