Šimon Dub

Add to my favourites

*1995

Šimon je student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru malby u Jiřího Černického a Michala Novotného.

Jeho práce jsou výsledkem zkoumání hranic mezi reálným a iluzorním virtuálním světem. Každodenní nasávání prolínajícího se fyzického a virtuálního světa je až nebezpečně přitažlivé. Tvorba se dotýká otázky identity jedince v současné společnosti a představuje vnitřní světy lidí, které jsou ovlivněny diktátem dnešní uspěchané doby s neustálým tlakem na výkon. V díle se odráží snaha objevit fantazijní způsoby vyjádření, které reagují na dění v okolním světě, jeho energii, bohatost a pestrost, ale i úzkosti a nebezpečí.

Profile image of Šimon Dub,