Tereza Lišková

Add to my favourites

*1995, Znojmo

Tereza Lišková vystudovala obor ilustrace v Brně u Pavla Dvorského a malbu v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU. V její tvorbě je čitelný vliv surrealistů jako je Max Ernst, René Margritte a především pražská rodačka Toyen. Avšak spíše než v historii výtvarného umění se autorka inspiruje vlastními každodenními prožitky. Skrze malbu dává průchod vzpomínkám, které volně asociují a současně se vlivem myšlenkových toků a při každém tahu štětcem mění v něco zcela nového i pro autorku samotnou. Čím vzdálenější daná vzpomínka je, tím jsou její obrysy nejasnější, avšak o to platnější v rámci kolektivního nevědomí. Nám jako divákům se tak odkrývá pestrý svět plný dětských her, tajemných postav i jemných náznaků temných koutů duše. Schopnost autorky prolínat fantazijní světy s realitou a podprahovými symboly dává vzniknout zcela autentickému souboru děl, která dokážou velice silně působit na umění znalé, ale i zcela nezasvěcené publikum.

Text, MgA. Elsa Rauerová

Profile image of Tereza Lišková,