Tomáš Bárta

Add to my favourites

*1990

2014-2018 > Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

> Ateliér keramiky a porcelánu (MgA. Maxim Velčovský, MgA. Milan Pekař)

2017 > Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

> Ateliér filmové a televizní grafiky (MgA. Jakub Zich, MgA. Zuzana Bukovinská)

2016 > Oslo National Academy of the Arts (KHiO-Kunsthøgskolen i Oslo)

> Art and Craft department (Marit Tingleff, Irene Nordli)

2013-2014 > Orange Factory - Reklamní grafika

2011-2013 > České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

> Ateliér průmyslového designu (prof. akad. soch. Marian Karel,

doc. akad. soch. Alexius Appl, Ing. arch. Jan Fišer, MgA. René Šulc)

2009-2011 > České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

> obor architektura a stavitelství

 

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

Profile image of Tomáš  Bárta,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 3 items