Tomáš Bryscejn

Přidat mezi oblíbené

*1988, Kolín

Bryscejnova práce osciluje kolem ikonografie a fluidní sub-reality počítačových her a internetového zobrazení. Poslední dobou pracuje na cyklu obrazů a kreseb, které mají charakter jakési „elektronické rozechvělé mlhy“, v níž se vznáší „ghosti“polorozpadlých „ech“, primitivních počítačových grafických značek a zbytků pohybu - po tahu počítačové myši. Mají „črtavý“ transový náboj člověka posedlého virtualitou. Výsledkem je efemerní prázdnota, ne existencionálního charakteru, ale prázdnota bez souvislostí, naopak snímající z diváka tíhu jeho jsoucna. V tom vidím zvláštní jemnou pozitivní kontraverzi, která mě vzrušuje a nutí přemýšlet o stavu bytí jako takovém. Nemohu si nevzpomenout na kresby V. Stratila, kde se zahušťují nekonečné čáry do jednoduchých abstraktních polí. Bryscejn je na rozdíl od Vladimíra blíže psaní, následujícího vibraci světelného paprsku tvořícího elektronický obraz a právě větší osobní distance a lehkost „skoro neslyšitelně vrnícího“ dynama prázdnoty.

Text: Jiří Černický

Profile image of Tomáš Bryscejn,