Tomáš Zumr

Add to my favourites

*1980, Havlíčkův Brod

Výtvarná konceptuální fotografie s aktuálními společenskými tématy a historickými odkazy ve spojení s tradičními postupy klasické fotografie, ale i technického a intelektuálního experimentu. Tak by se dalo v krátkosti charakterizovat experimentální, ale zároveň tradiční dílo autora, který pro své projekty využívá rozdílné stylové techniky a konceptuální strategie. Součástí autorského díla jsou nejen jeho fotografické projekty, ale také i kurátorské výstavní spolupráce a teoretické písemné práce zabývající se, otázkou hledání pomyslné hranice mezi pravdou a lží, hranicí mezi subjektivitou a objektivitou ve fotografii.

V posledních dvou volně navazujících projektech Narcis, 2016-2017 a Blue Death, 2018 se zabývá tématem výzkumu virtuální reality. Dostává se od klasické formy portrétu se zátiším a antického předobrazu k obrazové abstrakci a prezentaci syntetického programovatelného světa jako nového vizuálního symbolu a nové oblasti dokumentárního zájmu.

V oblasti užité komerční fotografie spolupracuje s vydavatelstvím společenských magazínů a s reklamními agenturami. Založil značku Cash in the Heart propojující autorské tvůrčí myšlení a přístupy v komerčních fotografii.

Je absolventem bakalářského studia Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde je zároveň posluchačem navazujícího magisterského studia. Současně působí také jako lektor na VŠUP v Ateliéru fotografie II, užitého umění.

(text autor)

Profile image of Tomáš Zumr,

All author's artworks

most recent
40

your selection corresponds to 37 items