Výstavy

10.07.2018

Druhý ročník Festivalu m3 / umění v prostoru

Od 9.6. 2018 máte možnost se v přeplněných pražských ulicích historického centra pozastavit a rozjímat nad uměleckými díly českých i zahraničních umělců. Až do 30. 9. 2018 bude probíhat již druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru, pořádaný kulturním studiem Bubec .

Titul letošního ročníku zní VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“, který si organizátoři vzali z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974.  Citát odkazuje na „koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací.“ Festival se tímto obrací k problematice konfliktu přístupu k umění mezi širokou veřejností a odborným publikem. V rámci umístění centra Prahy se také snaží ukázat rozpor a vztah mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky a jejich rozdílné vnímání postavení umění do veřejného prostoru.

Právě centrum Prahy je ze značné části ovládané turisty, kteří z něho vytváří zcela nový prostor, kde i díky zvyšujícím se cenám najdete Pražanů jen pomálu. Prostředí centra se změnilo na jakýsi cirkus, který je ovládaným jednoduchými počty ke snaze získání co největšího zisku. Bohatá historie, kterou centrum Prahy nabízí, se stala dalším lákadlem pro filmové tvůrce a pravá atmosféra městského života se tím přesunula na okrajovější části Prahy. Jak se na stránkách festivalu můžete dočíst, právě tyto důvody a neochota o těchto problémech vést kvalitní diskuzi, donutili organizátory pořádat letošní ročník festivalu právě v samém centru Prahy. Zajisté si zvolili nelehký úkol, který byl spojený s mnoha komplikacemi a překážkami.

Umělecká díla, vsazená do centra města, reagují na okolní prostředí a  velmi citlivě a někdy až nenápadně, zasahují a komentují historické, ale i moderní okolí. Nastává tak snaha otevřít diskuzi pro novou budoucnost města a jeho otevřenosti vůči uměleckým intervencím.  Umělci z různých koutů světa s kurátory se během roku 2017 seznamovali s problematikou města a snažili se různými přístupy a za použití rozdílných médií ( neonový nápis, film, či monumentální skulptura a další) zasahovat do jak veřejných, tak polosoukromých prostor města. Jejich vztah se spolu s mírou porozumění města měnil a výsledkem je krom prezentování uměleckých výstupů, také prezentace „komplexních myšlenek a úvah zasazenou do místního kontextu.“

Umělci: Hynek Alt, Matyáš Chochola, Jasmina Cibic, Viktor Dedek, Deniz Eroglu, Feld72, Liam Gillick, Anna Hulačová, Christian Jankowski, Barbara Kapusta, David Maljkovic, Christoph Meier, Ute Müller, Antonis Pittas, Boris Ondreička, Lisa Reitmeier, Sofie Thorsen

AuthorJosefína Frýbová