Výstavy

08.08.2018

EX POST ☞ Bakičová, Horáčková, Kubelková, Opl v Brně

Sklářská výstava v Muzeu města Brna na hradě Špilberk představuje sklářské výtvarníky nejmladší generace v kontextu současné tvorby navazující na tvůrčí myšlenky a postupy, které se poprvé objevily právě na Světové výstavě EXPO 58 před 60 lety. Výstava probíhá od 14.6. do 19.8. Kurátorem je Ján Gajdušek.

Foto: Miloš Strnad

Význam latinského sousloví ex post odkazuje k události, která se odehrává dodatečně, po skončení události jiné. Navazuje tedy v blíže neupřesněném čase na jev odehrávající se v minulosti. Výstava Ex Post má za cíl představit práce autorů nejmladší generace sklářských výtvarníků v kontextu s autory, jejichž tvorba je spjata s obdobím, které započalo před 60 lety na výstavě Expo 58 v Bruselu. Ex post tedy nahlížíme na díla umělců, kteří stáli na samém počátku rozvoje československé sklářské ateliérové tvorby a zároveň na tvorbu vybraných současných autorů, představitelů nejaktuálnějších tendencí v rámci tohoto média, kteří tak symbolicky zachycují současný stav děje. 

Nabízí se nám tak srovnání tvorby, kterou od sebe dělí 60 let historického vývoje tohoto uměleckého oboru. Současní autoři, Luba Bakičová, Klára Horáčková, Zuzana Kubelková a Martin Opl představují čtyři naprosto rozdílné přístupy v práci se sklem. Jejich díla nám díky experimentům s optickými vlastnostmi, hledání proměnlivosti tvarů a barev či technologickým inovacím výrobního procesu, demonstrují nekonečnou variabilitu tohoto materiálu. Posouvají hranice v rámci uměleckého vyjádření a naznačují směr, kterým by se sklo ve výtvarném umění mohlo ubírat dál.

Symbolickým intermezzem, drobným zastavením uprostřed výstavy je výběr prací z konce 50. a průběhu 60. let 20. století, které jsou zapůjčeny ze sbírek Moravské Galerie v Brně a jejichž styl přímo vychází z návrhů představených na Expu 58 v Bruselu. Vybraní umělci René Roubíček, Miluše Roubíčková, Pavel Hlava, Oldřich Lípa a Vladimír Kopecký patří k těm, kteří se bruselské výstavy nejen zúčastnili, ale následně dokázali mírou své umělecké invence proslavit české ateliérové sklo po celém světě. Na jejich úspěchu a zkušenostech je postaven základ, ze kterého čerpá již několik generací českých sklářů. Představují ukázku fascinujícího hledání tvarových možností materiálu a ukázku nového vizuálního jazyka, jehož význam byl určující pro vývoj výtvarného umění a designu v Československu od 60. let 20. století.

Text: Ján Gajdušek

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

Foto: Miloš Strnad

AuthorOrigoo