Výstavy

07.10.2019

CAUTION: CONTENTS HOT! Vendulka Prchalová a Helena Todd v Portheimce

Výstava děl Vendulky Prchalové a Heleny Todd, která probíhá od 22.6. do 3.11.2019 v Museu skla Portheimka představuje experimentální přístupy k současné sklářské tvorbě a designu. Obě autorky dlouhodobě pracují se sklem netradičním způsobem a kombinují je s dalšími látkami a médii, čímž vystupují z mnohdy uzavřeného materiálově specifického prostředí.

Foto: Lenka Glisníková

Úvahy nad materiemi a tvůrčími procesy, jejich proměnlivostí a neukončeností, se propisují do výsledné podoby výstavy. Nové objekty a instalace do jisté míry určuje předchozí zkušenost, na niž je při tvorbě dalších děl experimentálně navazováno. Proces se stává nezbytným východiskem a nová díla jeho extenzí. Vedle již existujících uměleckých děl a designu jsou představeny zcela nové realizace, které vznikly u příležitosti výstavy, včetně společného projektu obou autorek. Vybraná díla jsou zároveň zasazena do prostor stálé expozice, kde formou intervence více či méně násilně narušují původní podobu instalace.

Foto: Lenka Glisníková

Prostor výstavy Caution: Contents Hot! je záměrně komponován jako pokoj, v němž panují vlastní rytmus a specifická atmosféra. Vizuálně jsou interpretovány pocity nebezpečí, vnitřního pnutí, proměnlivosti, pomíjivosti a intimity. Napětí vzniká mezi díly a diváky, jejich myšlenkami a pocity. Ocitají se v prostoru s atmosférou lišící se od okolního i klasického muzejního prostředí.

Foto: Lenka Glisníková

Vendulka Prchalová ve své sklářské tvorbě prolíná tradiční řemeslné postupy se současnými uměleckými přístupy a novými technologiemi (3D-tisk, vývoj vlastní sklářské technologie aj.). Skleněné instalace a objekty kombinuje s atypickými materiály (např. tavené sklo s kaligrafickou tuší), přičemž klade důraz na procesuálnost a proměnu děl v čase.

Foto: Lenka Glisníková

Helena Todd vytváří funkční objekty a umělecké instalace, v nichž experimentálním způsobem kombinuje sklo s dalšími materiály (textil, kov aj.). Výsledná díla nechávají vyniknout netradičním strukturám, materiálovým spojením a atypickým formám. Autorka se zároveň věnuje tvorbě šperků, konceptuálních oděvů a intermediálním možnostem jejich prezentace.

Foto: Lenka Glisníková

Alena Štěrbová je kurátorka a historička umění. Jejím dlouhodobým zájmem jsou oblasti designu i současného umění a jejich zprostředkování široké veřejnosti. Rovněž se kriticky věnuje možnostem prezentace skleněných artefaktů uvnitř i vně materiálově specifického kontextu. V současné době působí v oddělení vzdělávání Národní galerie v Praze, kde koncipuje programy pro veřejnost.

Text: Alena Štěrbová

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

Foto: Lenka Glisníková

AuthorOrigoo