Výstavy

25.02.2019

Fotoreport: Healing 2.0 v MeetFactory

Výstava Healing 2.0 tematizuje rozličné způsoby nahlížení na sféru zdraví, léčení, terapie a prevence v dnešní době, a to z perspektivy současného umění, které tuto problematiku zasazuje do širších celospolečenských souvislostí.

Romana Drdová, Pollution Masks, 2017

"Na bezprostřední otázku, co je to vlastně zdraví, není až tak jednoduché odpovědět. Na základě různého chápání toho, co znamená zdraví, se odlišují i přístupy k jeho dosahování a udržování. Zdraví je nepochybně určitou formou (i prostředkem normalizace), v naší společnosti se ovšem stalo také jakousi metou, již máme povinnost dosahovat nebo o ni usilovat. Foucaltovskou biopolitiku jsme si postupně internalizoali, takže dohled nad naším zdravím už nemusí být vykonáván zvenku, ale jsme individuálně poháněni morálním imperativem (a společenským očekáváním) být v co nejlepší kondici. Fyzicky i duševně."

Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, Antidote, 2018

Díla Pavla Příkaského najdete také v naší online galerii. Pavel Příkaský, Hybrid Potential, 2018

Pavel Příkaský, Hybrid Potential - detail

"Neustálé sebezpytování může vést k masové epidemii hypochodrie. Lékařské komory varují před chybnou "sebediagnózou" pacienty, kteří se stle častěji informují o svém stavu spíš na internetu než v ordinaci. Aby se člověk necítil zcela fit, nemusí být hned vysloveně nemocný - stále je co zlepšovat a čemu předcházet. V ideálu se zdraví snoubí se skvělou kondicí, výkonem, vyrovnaností, krásou, úspěchem a vposledku štěstím. Zdraví životní styl se, spolu s objevováním a prohlubováním individuální subjektivity a jejího kreativního potenciálu, stal v podstatě určitým trendem (samozřejmě s ohledem na socioekonomické rozvrstevní obyvatelstva), podobně jako tzv. uvědomělé spotřebitelství, jež se pod afirmativní silou kapitalismu může lehce proměnit v krasokonzum."

Romana Drdová, Pollution Masks, 2017

Romana Drdová, Pollution Masks, 2017

Romana Drdová, Pollution Masks, 2017

"Healing 2.0 tak nazírá na zdraví jako na součást životního stylu moderní západní společnosti která se s oblibou nechává strhávat módními vlnami a současně musí reagovat na problémy, jež do velké míry sama generuje - ať už to je chronická únava, stres, nespavost nebo problémy se stravováním aj. Zároveň se zde tematizuje to, jak do moderních, technologických prostředlů prosakují původní, přírodní až archetypální elementy, založené spíš na tradici nebo i iracionální víře, než na striktně věděckých či exaktních postupech. Respektive sledujeme, jak se obě tyto složky mohou v rámci úsilí moderního člověka o zdraví život prostupovat."

Martin Kohout, Boosted EXL5006, 2014

Mit Borrás, Chromo Cavern, 2019

"Jako celek výstava pracuje převážně s chladnou estetikou čerpající zejména z (digitálních) technologií a podtrženou architektonickým rámcem, jež připomíná prostředí nemocnice či laboratoře. Především na významové rovině je však tato "sterilita" kontaminovaná emocionalitou, tělesností, intuicí, iracionalitou i svým způsobem existenciálním pocitem člověka mezi "přirozeností" a "umělostí"."

Johana Střížková, Colony CC 01, kov, sklo, čaj, kombucha, 2019

Johana Střížková, Colony CC 01, kov, sklo, čaj, kombucha, 2019

AuthorOrigoo