Výstavy

09.11.2018

Fotoreport z výstavy Martina Salajky ZOMBIE RITUALS

1.11. se konala v pražské White Pearl Gallery vernisáž výstavy s názvem ZOMBIE RITUALS malíře Martina Salajky. Výstavu můžete navšívit do 30.11. a v Magazínu Origoo vám přinášíme její krátký fotoreport. 

 

“Nový výstavní projekt malíře a grafika Martina Salajky (1981) Zombie Rituals, vytvořený pro pražskou White Pearl Gallery, volně navazuje na výstavu Somnambul z konce minulého roku. Jestli v jejím rámci vizualizoval především noční krajiny – přírodní i architektonické, zde se direktně zaměřuje na téma městské džungle. Urbánní obrazy dál zůstávají naplněné temnotou, kterou občas rozstřelí dramatické osvětlení v prudké barevnosti. Hlavním motivem se už ale stávají obyvatelé měst “ensorovského” rodu, které zachycuje jako hypnotizovaný mnohohlavý dav bez individuálních znaků zbavený vlastní vůle. Jakkoli jeho nové expresivní práce malované posunutým “nervním” rukopisem ne-popírají odkaz tradiční dekadentní estetiky, zůstávají zcela ukotvené v prostoru dnešní každodennosti. Vždyť horor není nejčastěji nic jiného, než to, co běžně žijeme. Stačí zhasnout.  

Martin Salajka (*1981) prošel na cestě za svým malířským rukopisem ateliérem Petra Veselého na FaVU a školou MIchaela Rittsteina na AVU v Praze. Uvěřitelnost jeho fantaskních obrazů spočívá především v tom, že nepřestává malovat to, co vidí kolem sebe. Svůj život dělí mezi pobývání v přírodě, která ho vrací k tomu, co člověka přesahuje, a ve městě, kde je většina aktivity postavená na sebepotvrzování vůči jiným lidem. Tato bipolární zkušenost splývá v dvojjedinost, která otevírá jeho zvláštní druh magického vidění na pomezí reality a abstrakce. Nejde při tom jen o schopnost otevřít se navzdory tradovanému racionalismu, ale především adekvátně malířský zareagovat. Jinými slovy dešifrovat každodennost do její pravé podoby. V ideálním případě jsou mu nápomocní i osobní běsi.“   

Text kurátora výstavy Radka Wohlmutha

Obrazy Martina Salajky najdete také na  webu Origoo

AuthorOrigoo