Zajímavosti

04.03.2019

Intro #1: Zsófia Keresztes

Origoo vám přináší nový seriál článků nazvaný Intro. Pravidelně vás budeme seznamovat se světovými umělci, jejichž tvorba rezonuje současnou uměleckou scénou. Cyklus článků otevíráme medailonem maďarské sochařky Zsófia Keresztes.

Pohled do výstavy, Facing Enemies, Melting Opposites, 2018, zdroj: http://artviewer.org/zsofia-keres

Zsófia Keresztes (*1985) se narodila v Budapešti, kde vystudovala a nyní tvoří. Absolvovala v roce 2009 také studium v Helsinkách. Aktivně se podílí na domácí scéně, často vystavuje ale i v historicky příbuzných metropolích Vídni a Praze.

Remains of Resistance, 2018, zdroj: http://artviewer.org/zsofia-keresztes-at-karlin-studios/

Její sochy jsou nabité figuralitou a její přímo pulzující živostí, a to často i ve chvíli, kdy se zdá, že jde o předměty neživé. Pokud jde o mytologiké či fantastické zjevy, už bychom na to mohli být zvyklí – obzvlášťě obklopeni internetem, kde je vše možné. Kerestesz totiž právě internetu přiznává svou vlastní orgnickou formu a jeho hlavní vlastností neustálý vývoj, který my, jeho uživatelé zažíváme s ním. Stává se tak součástí naší vlastní biologické formy.

The Comfort of Self-Cannibalism, 2014, zdroj: http://zsofiakeresztes.com

Dříve experimentovala s mnoha materiály jako je karton, sítě, papír, pěny, textil, polystyren atd. V poslední době se vyjadřuje objekty obloženými skleněnou mozaikou. Životnost a hravost jejích soch se tím může dostávat do dialogu s výpravnými cykly sochařky Niki de Saint-Phalle. Narozdíl od ní si však můžeme dovolit podotknout, že užití mozaiky naráží na neustálou mozaiku myšlenek, zpráv a aktualizací z digitálních přístrojů. Taková byla i její výstava Facing Enemies, Melting Opposites v pražské karlínské galerii Futura. Vystavila zde práce jako Totem of Hidden Accounts nebo Ritually Alone.

Ritually Alone, 2017, zdroj: http://artviewer.org/zsofia-keresztes-at-karlin-studios/

Zsófia Keresztes také navázala spolupráci s českou umělkyní Annou Hulačovou (*1984) a na přelomu roku 2018 a 2019 v pražské GHMP měly výstavu s názvem Éntomos, značícící hmyz. Jejich formální a obsahový přístup se prolnul v mimořádně jasnou výpověď; obě autorky vidí v dnešní ekologické krizi, kdy vymírají včely a ostatní hmyz, předzvěst lidské katastrofy. Anna Hulačová se zabývá symbiózou člověka a hmyzu a její sochy mohou fungovat zčásti jako úly, obzvláště ty, které navazují na formy veřejných monumentů, které by měly odolávat zubu času. Zsófie Keresztes vystavila své více abstraktní a expresívní práce, napadající životní pocit jedince ve společenství a dotýká se až témat kanibalismu a sebepožírání. Ani tentokrát neopouští silně antropomorfní totemické tvary. Přístupu obou autorek byla dána výjimečná pointa společným vystavením surrealistických ilustrací českého umělce Františka Janouška (1890-1943), kterými v roce 1935 doprovodil knihu Život včel od Maurice Maeterlincka.

Zsófia Keresztes a Anna Hulačová - Výstava Éntomos v GHMP v Praze, 2019, zdroj: http://ghmp.cz

The Self-Dissection of The Barbarian Colonialist, 2017 zdroj: http://zsofiakeresztes.com

AuthorTereza Hrdličková a Origoo