Zajímavosti

09.11.2018

Liberec – škola – umělec – projekty

Průmyslově orientovaný Liberec v minulosti nabízel možnost strojírenského i textilního vzdělání. Jednalo se především o výuku zaměřenou na manuální dovednost a zručnost jedince. Významná se stala pro město také tradice architektonická. V průběhu 70. a 80. let minulého století nabízela v Liberci možnost architektonického vzdělání školka SIALu. Tento typ vzdělání byl koncipován především prakticky a umožňoval tak čerstvým absolventům architektury se následně lépe realizovat ve svém oboru. Školka SIALu nebyla jen o učení se a získávání praxe, vládla zde přátelská atmosféra při společných setkávání nejen architektů, ale i umělců, herců, hudebníků.[1] A v tomto duchu se nese i poselství Fakulty umění a architektury.[2]

 

Kino Varšava. Zdroj: archiweb.cz

V roce 1994 přicházejí první studenti na Fakultu architektury [3]. O tři roky později zde byla založena umělcem a pedagogem Janem Stolínem Galerie Die Aktualität des Schönen určená pro prezentaci umění a architektury. Galerie byla nejdříve provozována v centru města, poté se přemístila do suterénu fakulty, do prostoru připomínající bývalou kotelnu. Díky tomuto specifickému prostředí zde bylo možné vystavovat projekty vzniklé přímo pro tento prostor, což představovalo velký potenciál právě pro studenty fakulty zaměřující se na konkrétní prostor při práci s novými médii a pohyblivým obrazem. Bohužel ale z finančních důvodů, nebylo možné galerii dále provozovat v prostorách fakulty a následně byla přesunuta do nákupního centra Plaza.

 

 

Zdroj: www.facebook.com/pg/Galerie-Die-Aktualität-des-Schönen

Místní umělci tak stále bojovali s nedostatkem výstavních prostorů ve městě. Tehdy se naskytla příležitost pro studentku Andreu Pekárkovou z Ateliéru vizuální komunikace, kdy byla oslovena hercem Tomášem Dianiškem z Malého divadla Františka Xavera Šaldy s nabídkou využití původního prostoru šatny jako galerie. A tak v roce 2010 vznikla Galerie 3 x 3, přičemž její pojmenování vychází přímo z tvaru a z rozměrů výstavního prostoru. Jsou zde zanechány původní prvky šatny zahrnující výklenky, dveře, prosklené a nepravoúhlé stěny. Činnost galerie korespondovala s programem divadla, tudíž byla zaměřena především na vernisážové akce. Divadlo pro galerii představovalo zázemí, nejen poskytnutím prostoru zdarma, ale i zajištěním technické podpory.[4] V roce 2014 se ale divadlo rozhodlo prostor bývalé šatny využít pro účel baru.[5]

 

Zdroj: www.facebook.com/3x3gallery

V roce 2013 za spolupráce studentů z ústecké Fakulty umění a designu a z ostravské Fakulty umění byla založena Galerie Ahoj Nazdar Čau orientující se ve svém programu na mladou generaci umělců. Galerie má formát často užívaných vitrínek, téměř nenáročných na finanční podpoře. V současné době můžeme galerii najít ve dvou vitrínkách libereckého kina Varšava.

Nejstarší kamenné liberecké kino Varšava se pyšní svou tradicí už od roku 1922.  Když ale v roce 2008 přestalo pravidelně promítat, město přestalo kino finančně podporovat a chtělo budovu prodat. K tomuto záměru se kriticky postavila skupina architektů z Fakulty umění a architektury TUL. Ti založili spolek Zachraňme kino Varšava usilující o obnovu kina. Od roku 2015 kino Varšava funguje jako kulturní centrum s bohatým programem výstav, přednášek, edukačních programů a v neposlední řadě promítání filmů. Organizátoři tak mají ambice společně vybudovat centrum kulturního dění ve městě.

Významnou událostí probíhající od roku 2016 se stal festival Art Week Liberec. Jeden z červnových týdnů v roce je zde věnován výtvarnému umění. Na několika místech města umělci prezentují svou tvorbu, především site-specific instalace v rámci výstavy Objekt Liberec navazující na tradici úspěšné výstavy Socha a Liberec z roku 1969.

Pro město zaměřené technicky je obzvlášť nelehké vybudovat tradici uměleckou. Avšak s novou fakultou přicházejí i noví studenti, kteří se snaží tuto oblast rozvíjet například oživováním tradičních prostor ve městě.

Poznámky: 

[1] Rozhovor s Emilem Přikrylem, in: ŠVÁCHA, Rostislav. Architekti SIAL. Editor Miroslav MASÁK, autor úvodu Ana MILJAČKI. Praha: Kant, 2008, s. 141. ISBN 978-80-86970-79-0.

[2] Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.fua.tul.cz/#skola:fakulta:o-fakulte

[3] Od roku 2007 fakulta rozšířila svou nabídku vzdělání o výtvarné umění a změnila svůj název na Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

[4] ŠICHANOVÁ, Bára. Český rozhlas: Radio Wave: 3x3 Gallery: Špička současného umění v Liberci [online]. 25. 1. 2013  [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/3x3-gallery-spicka-soucasneho-umeni-v-liberci-5269158

[5] Action galleries: 3x3 gallery [online]. [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=29

AuthorVeronika Králíčková