Zajímavosti

29.01.2019

Plzeň – škola – umělec – projekty

Pivovarnické a průmyslové město Plzeň se může také chlubit místními výtvarníky, kteří se zasloužili o budování tamní scény. V sedmdesátých a osmdesátých letech zde vedl výtvarník Jiří Patera malířské kurzy pro veřejnost. V té době Plzeň disponovala v oblasti vysokoškolského uměleckého vzdělání pouze Katedrou výtvarné kultury na Pedagogické fakultě. To se změnilo zásluhou Josefa Mištery v roce 2004, kdy vznikl Ústav umění a designu Západočeské univerzity, jenž se v roce 2013 transformoval na Fakultu designu a umění.

Fresh Air Gallery. Zdroj - facebook.com

Už od počátku působení nabízí Ústav umění a designu možnosti uměleckého vzdělávání pro veřejnost v podobě nejrůznějších výtvarných kurzů, které od roku 2005 poskytuje Mezinárodní letní škola umění ArtCamp. Zájemci tak mohou rozvíjet svůj umělecký talent, seznámit se s výtvarníky či se připravit na talentové zkoušky.

ArtCamp Plzeň. Zdroj - zcu.cz

O krátkou činnost Galerie Petrohrad mezi roky 2007 – 2008 se zasloužili tehdejší studenti z Ateliéru Multimédií. Cílem studentů bylo ve městě vybudovat galerii pro současné umění a zároveň tak vytvořit platformu pro prezentaci umění nastupující generace na nově vznikající umělecké škole. Pojmenování galerie pochází z názvu plzeňské čtvrti budované od konce 19. století, určené především pro železničáře a dělníky. Bohužel kvůli nedostatku financí byla galerie zavřena. Později byla obnovena, avšak transformována na designérské Studio Petrohrad.

Streetartově zaměřená Fresh Air Gallery (FAG) byla založena v roce 2009 bývalými spolužačkami Dagmar Štrosovou a Hanou Kršňákovou z Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě. Je situována do podchodu v Resslově ulici v Plzni. Kurátorky se snaží v galerii představit nejen místní tvůrce, ale i přispět novými českými i zahraničními jmény. Do svého programu mimo jiné také občasně zařazují prezentaci tvorby základních a středních škol.

Od roku 2012 se ve městě pomalu začíná rozvíjet nové kulturní centrum, které je situováno na místo bývalé plzeňské papírny. Ta prosperovala od konce 19. století do roku 2000. Kulturní centrum Papírna se stalo společným projektem Pilsen Live! a zmiňovaného Studia Petrohrad iniciovaného Lukášem Pumprem a Petrem Polákem, absolventy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity. Ti se chtěli oprostit právě od zakázek orientovaných komerčně. „Začali jsme mít chuť dělat něco, čím bychom se vyřádili a vyblbli, kromě té komerční práce,…“[1] popisuje jejich hlavní motivaci jeden ze zakladatelů. Cílem projektu je podílet se aktivně na kulturním rozvoji města. Industriální prostor bývalé papírny nabízí tak prostor pro mezioborové využití disponující výstavním prostorem pro současné umění, koncertním sálem pro hudební produkci i firemní akce, tanečním sálem, fotografickým a video ateliérem a ateliéry pro vystavující umělce. Papírna také poskytuje prostor pro prezentaci klauzurních či závěrečných prací studentů Západočeské univerzity. Centrum poskytuje rozmanitý program oslovující široké spektrum návštěvníků zahrnující přednášky, vědomostními kvízy, tematickými gastronomickými večery, bazary, koncerty i kurzy tance.

Galerie Vestředu reaguje na stálý nedostatek prostoru pro studenty k prezentaci jejich prací, především pro začínající umělce. Výstavní prostor je situován do centra města a klade si za cíl zde přiblížit dění na fakultě, které se odehrává na periferii města. Další rovinou je středa, která je považována za hlavní akční a kulturní den v týdnu studentského života.

Designérské studio Nalejto ceramic design vzniklo přímo v ateliéru Keramického designu. Počet pěti spolužaček se postupně zúžil na tři a nyní jejich tým tvoří Markéta Kalivodová, Lucie Vostálová a Lenka Záhorková. Spojuje je společný zájem o porcelán a tvorba bilancující na pomezí designu a volného umění.

Z tohoto výčtu je patrné orientování studentů především na aktivity přispívající k všeobecnému kulturnímu vyžití ve městě. Neomezují se pouze na výtvarné umění, ale přesahují i do dalších oblastí, jako je design, vzdělání, hudba či tanec.

[1] Papírna Plzeň [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: http://www.plzen2015.cz/cs/aktuality/video-papirna-plzen-je-novy-kulturni-hotspot

AuthorVeronka Králíčková