Výstavy

25.04.2019

Po Evropě za kulturou #1

V této rubrice vám budeme představovat výstavy a další kulturní akce odehrávající se především v našich sousedních a nám nedalekých státech, které stojí za to navštívit. V tomto měsíci si proto udělejte výlet za uměním do Budapeště, Košic, Lipska, Vídně či Varšavy. Zde se můžete těšit nejen na zhlédnutí tvorby místních, ale i světoznámých významných výtvarníků

Liliana Porter zdroj: https://zacheta.art.pl

Floating Infinity  Žilvinas Kempinas, Attila Csörgő, Miklós Erdély

Hungarian National Gallery, Budapešť – 13. 12. 2018 – 19. 5. 2019

Na propojování vědy s uměním se soustředí trojice umělců v Hungarian National Gallery. Žilvinas Kempinas používá ke své tvorbě především méně tradiční materiály. Jeho oblíbeným materiálem se stala magnetická páska. Do svých monumentálních instalací často aktivně zapojuje diváka. Ten se stává jejich součástí, postavou zasazenou v jeho architektuře. Nechává ovlivňovat naše smysly, psychiku i nás opticky klame. Attila Csörgő patří mezi současné maďarské umělce. V roce 2008 obdržel významné evropské ocenění Nam June Paika. Experimentuje s pečlivě vytvořenými přístroji vlastního designu. Přístroje často disponují například kamerami, optickými přístroji, což mu slouží ke hravému a humornému zkoumání. Dotýká se ale i hlubších filozofických myšlenek, ve kterých se zabývá hledáním vztahů mezi prostorem a časem. Zaměřuje se zvláště na pohyby, jež jsou sotva lidskému oku viditelné. Trojici umělců zakončuje Miklós Erdély, maďarský neovantgardní architekt, umělec, básník, teoretik a režisér.

zdroj: https://www.zilvinaskempinas.com/

Boris Sirka  Od pôžitku k úzkosti a späť/ From Pleasure to Anxiety and Back

Východoslovenská Galéria, Košice – 1. 3. 2019 – 28. 4. 2019

Boris Sirka je významná osobnost slovenské mladé malby a mimo jiné také jeden z finalistů ceny Oskára Čepana. Často se ve své tvorbě inspiruje literárními či filmovými předlohami, fascinaci nachází v hororu a v děsivých příbězích. K vyjádření těchto témat užívá pestrého jazyka, důkazem je jeho specifický styl malby a široká rozmanitost užití výtvarných forem. Aktuální malby ve Východoslovenské Galérii představují radikální zlom v jeho dosavadní práci. Z především figurativních obrazů se stávají jakési obrazy pokroucených lidských postav či fragmentů a spletenců lidských končetin nabírající na expresi svou mohutností objemu a pomalu se tak odklánějí od lidských křivek.

zdroj: http://www.vsg.sk

Baumwollspinnerei, Lipsko  

OPEN! NOW! - 28. 3. 2019 - 18. 4. 2019

Spring Gallery Tour – 27. 4. 2019 – 28. 4. 2019

Se zahájením jarní sezóny v areálu bývalé lipské továrny na bavlnu se nabízí bohatý kulturní program. Na divadelním a tanečním festivalu OPEN! NOW! se v průběhu tří týdnů prezentuje několik uměleckých souborů rozmanitých žánrů. Pokud byste nestihli tento program navštívit, v rozlehlých prostorách bývalé továrny se v jednotlivých galeriích na počátku dubna otevřelo hned několik výstav především německých umělců. Můžete zde vidět například tvorbu sochaře soustředícího se na lidskou figuru Stephana Balkenhola, malby Rayka Goetze, fotografie Sebastiana Stumpfa, videa Thomase Taubea a dalších.

zdroj: http://www.spinnerei.de/

Warhol to Richter

Albertina, Vídeň - 12. 7. 2018 - 22. 4. 2019

Výstava pojmenována po dvou významných osobnostech časově ohraničuje díla umělců druhé poloviny 20. století až po současnost. Vidět zde můžete až 70 děl zahrnující tvorbu dalších vlivných umělců, například Anselma Kiefera, Gottfrieda Helnweina, Alexe Katze či Roberta Longa. Reprezentují tak rozmanitost stylů a vlivů od abstraktní tvorby až po hyperrealismus

zdroj: www.albertina.at

Liliana Porter  Situations

Zachęta – National Gallery of Art, Varšava – 9. 2. 2019 – 5. 5. 2019

Varšavská národní galerie Zachęta nabízí přehlídku prací argentinské umělkyně Liliany Porter. Na počátku své umělecké kariéry se věnovala především grafice. Postupně se přibližovala k překračování hranic mezi obrazem a objektem. V průběhu 80. let do své tvorby pomalu začínala zařazovat věci denní potřeby, kýčovité figurky, staré hračky a suvenýry, které nejčastěji nacházela na bleších trzích či v antikvariátech. Ty se tak brzy staly klíčové pro její instalace. Pomocí nich se dostává k vyprávění ironických příběhů o neustále potřebě rekonstruovat realitu, čímž se kriticky vyjadřuje k tématu reprezentace. Odkazuje tím také na problémy kopie a originálu a kopírování obrazu. V mnohých jejích prací si hraje s pozměňováním času, zatímco zdůrazňuje jeho pomíjivost. Postavy z rozdílných míst, epoch a realit společně vstupují do dialogu.

Výstava představuje díla z různých období tvorby umělkyně. V její tvorbě je znatelné ovlivnění surrealismem, minimalismem i konceptualismem.

zdroj: www.zacheta.art.pl

AuthorVeronika Králíčková