Architektura

02.07.2018

Rozdělovské věžáky v Kladně se dočkají vlastní expozice

Unikátní soubor šesti třináctipatrových věžových domů v Kladně by se v letošním roce měl dočkat nové expozice, která přiblíží veřejnosti jeho architektonické kvality a nabídne také prohlídkovou trasu včetně ukázkového bytu či vyhlídky na střeše jednoho z domů.

Zdroj: https://mapio.net/s/57879781/

Památkově chráněný soubor věžových domů v ulici Vítězná v Kladně vznikl pod taktovkou architektů Josefa Havlíčka, Karla Filsaka a Karla Bubeníčka mezi lety 1951-59. Jedná se o velmi kvalitní ukázku přechodu mezi architekturou pozdního modernismu a socialistického realismu, s výrazným odkazem k tvorbě architekta Augusta Perreta. Právě tento průkopník železobetonových konstrukcí ve své tvorbě uplatňoval historizující prvky klasicismu jako byla symetrie, práce s hmotou a detaily, ale snažil se zároveň o nový výraz staveb s moderními konstrukčními prvky.

Auguste Perret se podílel také na poválečné přestavbě francouzského města Le Havre, ke kterému jsou

A právě architektonické kvality komplexu věžových domů by měla návštěvníkům nově představit expozice, která má vzniknout v září 2018 přímo v jednom z rozdělovských věžáků. Jejími autory jsou kurátoři z kladenského spolku Halda Roman Hájek a Alexandr Němec, o architektonické řešení se poté postará architektonické studio Žalský architekt (autor nové expozice pro památník Lidice). Jak ale autoři podotýkají, prvotní impulz k přiblížení domů veřejnosti v muzeální formě přišel již před nějakou dobou ze strany města Kladna.

Samotná expozice by se měla zaměřit jak na architektonickou stránku domů a přilehlého sídliště, tak na každodenní život ve věžácích. Návštěvníkům budou představeny například původní plány sídliště, modely věžových domů, dobové fotografie, ale i vzpomínky pamětníků. Exkluzivně budou navíc otevřeny i běžně nepřístupné prostory domu: technické zázemí, prádelna, vybavené kryty civilní obrany v suterénu věžáků nebo jeden z dobově zařízených bytů.

Ne všechny části domu ale budou veřejnosti volně přístupné -  aby se provoz v domě obešel bez přílišného zásahu do běžného života nájemníků, bylo nutné zvolit formu stálé expozice kombinované s různými variantami prohlídkových okruhů, které bude možné absolvovat pouze s průvodcem.

Zajímavost: V polovině 50. let vytvořili přední čeští sochaři meziválečné moderny pro rozdělovské věžáky keramická domovní znamení s přírodními motivy. Těmto dílům autorů jako byl Bedřich Stefan nebo například Hana Wichterlová se bude věnovat také část chystané expozice. Kladno je ale na domovní znamení bohaté i v dalších částech města - množstvím dochovaných znamení od dobových sochařů jako byli např. Miloslav Chlupáč nebo Miroslav Vystrčil se honosí např. čtvrť Kročehlavy.

Jako stručný průvodce po kladenských domovních znameních může posloužit kniha autorů J. Vykouka a J. Vyšína: Domy jako galerie z roku 2010.

Domovní znamení od Hany Wichterlové, zdroj:https://media.novinky.cz/559/155597-original-d184w.jpg

Zdroj:

http://www.panelaci.cz/sidliste/stredocesky-kraj/kladno-rozdelov

www.pamatkovykatalog.cz

STRAKOŠ, Martin. Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton: kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Vyd. 1. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014. 199 s. ISBN 978-80-85034-83-7.

https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/kladenske-vezaky-se-uz-letos-dockaji-sveho-muzea-20180122.html

AuthorPetra Widžová