Výstavy

26.08.2018

Sudek, Funke, Drtikol... Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF

Počátkem léta byla v Oblastní galerii v Liberci zahájena fotografická výstava, kterou  kurátorsky připravili Luděk Lukuvka ze Severočeského muzea v Liberci a kurátorka Ateliéru Josefa Sudka Lucie Mlynářová. Výstava potrvá až do 30. 9. 2018. 

www.belavenirprague.com

Fond PPF, z jehož sbírek všechny vystavené snímky pocházejí, se zaměřuje především na uměleckou fotografii, reportážní snímky bychom  na této výstavě, která je průřezem více než stoletou historií české a slovenské fotografie, hledali marně.

Expozice je chronologicky rozčleněna do dvou částí, v bazénové hale budovy bývalých městských lázní, kde galerie sídlí, jsou instalovány snímky fotografické generace tvořící převážně v první polovině dvacátého století, na ochoze současní žijící autoři  (jedinou vyjímku představuje Jan Svoboda, který zemřel v devadesátých letech) .

zdroj obrázku: www.artalk.cz

Výstava nás v první části provede od Drtikolových dívčích aktů přes experimenty průkopníků české avantgardy Jaromíra Funkeho a Jaroslava Rösslera až k nočním chodcům Václava Chocholy či cyklu Jana Lukase Pompeje – New York, kde autor hledá významové a vizuální paralely mezi dvojicemi snímků z obou měst.

Josef Sudek, jehož dílo tvoří základ sbírky PPF, je na výstavě zastoupen nejpočetněji. Vyhrazen mu byl panel v zadní části bazénové haly, kde mohou návštěvníci obdivovat proslulá zátiší, ale i méně známé snímky. Fotografie obvykle nezvětšoval z negativů, ale vytvářel je kontaktním otiskem 1:1, proto se vyznačují nezaměnitelnou detailní kresbou.

Je potěšitelné, že kromě světově proslulých klasiků dostala prostor i mimopražská meziválečná tvorba v podobě českobudějovické umělecké skupiny Linie, která byla činná ve 30. letech 20. století.

Druhou část výstavy otevírá jedno z velkých jmen současné fotografie, Ivan Pinkava. Autor fotografující výhradně v ateliéru je představen staršími figurativními snímky i současnou tvorbou, kde postavy sice absentují, přesto se i zde tematicky dotýká smrtelnosti a pomíjivosti.

Skupina fotografů ze Slovenska studující v 70.letech na pražské FAMU označovaná jako Slovenská nová vlna vnesla do českého prostředí hravost a humor. Při výběru snímků se kurátoři rozhodli zvolit u autorů této skupiny společný tematický klíč, kterým je erotika.

Tonovi Stanovi, nejslavnějšímu představiteli Slovenské nové vlny, je věnován velký samostatný panel představující jeho nejtypičtější tvorbu, snímky lidského těla. Nechybí ani ikonická fotografie Smysl, která inspirovala tvůrce plakátu k filmu Showgirls. Fotografie údajně vznikla náhodou díky stydlivosti modelky, se kterou se fotograf chystal nafotit akt.

Tvorbu Lukáše Jasanského tvořícího v tandemu s Martinem Polákem reprezentují podvratné fotografie fádních zemědělských krajin nazvětšované do velkých formátů.

Veronika Bromová je zastoupena digitálně upravenými fotografiemi pracujícími s estetikou ošklivosti využívajícími jako námět převážně její vlastní tělo.

Výstavu uzavírají snímky finalistky Ceny Jindřicha Chalupeckého Aleny Kotzmannové  ze souboru Cyclone tvořeného párovými fotografiemi znejisťujícími diváka drobnými rozdíly zobrazené scény, kterých autorka dosáhla změnou úhlu pohledu nebo posunu v čase.

Fond disponuje více než 1900 díly od 170 autorů, výstava tedy představuje jen zlomek této bohaté sbírky, přesto se kurátorům v rámci prostorových možností  úspěšně podařilo představit nejvýznamnější osobnosti a trendy české a slovenské umělecké fotografie.

foto: archiv autora

AuthorMiroslav Stuchlý