Výstavy

30.06.2019

Tomáš Predka v Holešovické šachtě

Výstava nejnovější série obrazů Tomáše Predky s názvem Mimo záznam, která probíhá od 30.5. do 5.7. 2019 pod kurátorským vedením Viktora Čecha v galerii Holešovická šachta, je nekonečnou variabilitou tvarů propojených specifickým systémem, určitým abstrahovaným kódem, jenž je znám pouze samotnému autorovi. Tento systém pomyslně přirovnává Viktor Čech k ekvivalentnímu strojovému učení AI, které pracuje s nekonečnými variacemi a propojováním obrazového materiálu.

Foto: Tomáš Souček

Nedávno se na internetu stala populární stránka, která vám náhodně nabízí fotografické portréty lidí, jež nikdo nikdy nevyfotil a ani ve skutečnosti neexistují. Veškeré zcela realisticky působící snímky vznikly na základě hry dvou umělých inteligencí. Zatímco první z nich se pokoušela vygenerovat podle statistických zkušeností získaných z reálných portrétních fotek své vlastní, pixel po pixelu namalované obrázky, ta druhá byla postavena před úkol je posoudit a určit, zda se jedná o skutečný snímek či uměle generovaný. Pokud ten umělý nedokázala rozeznat od skutečného, autoři projektu jej zařadili do zmíněné databáze od reality nerozlišitelných portrétů.

Foto: Tomáš Souček

Vytváření obrazů, jak se ho ujala zmíněná AI, není tedy spojeno s potřebou znalostí reálného světa, věcných a prostorových vztahů či osvětlení. Vše je založeno na naprosto odlišném způsobu „myšlení“ vycházejícímu jen z danými okolnostmi určené logiky vztahů jednotlivých barevných bodů. V něčem analogicky přistupuje ke svým obrazům i Tomáš Predka. S procesem malby si pohrává rovněž především jako s ohledáváním možných kódů.

Foto: Tomáš Souček

Jeho stavebními prvky se stávají různorodé „samply“, varianty malířského utváření výtvarného gesta. Ty navzájem kombinuje i konfrontuje, jak z hlediska plochy obrazu, tak i jeho navzájem se prostupujících vrstev. Jeho kombinatorika vizuálních forem se však nerozvíjí jen v rámci jednotlivých maleb, ale především v rámci neustále se vyvíjející řady obrazových sérií. Pokud je dnes naše vizualita spjata s neustálou konzumací nekonečného proudu obrázků definovaných především svým kontextem, je i tvorba Tomáše nekončící řadou, bádáním nad tématem malovaného obrazu.

Foto: Tomáš Souček

To že se nám při uvažování nad jeho díly neustále vybavují jevy spojené s digitální kulturou, ať už se jedná o ony „samply“, „layery“ či kombinatoriku obrazového materiálu, nás však nesmí nechat na pochybách, že stejně jako ony AI i on vychází ze svého autonomního systému, pevně ale provázaného s technologií malby. Dvojznačnost jeho maleb, která nutí divákovu představivost neustále přepínat mezi čtením řeči malířského gesta a jejich vnímáním jakožto oken do abstraktních imaginativních prostor, pak je jakýmsi ověřením jejich kvalit, srovnatelným možná s onou druhou zmíněnou „hodnotící“ AI.

Tomáš Predka (*1986 v České Lípě) je absolvent pražské AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii. Absolvoval stáže v ateliérech Jiřího Černického na pražské UMPRUM a u Daniela Richtera na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Text: Viktor Čech

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

Foto: Tomáš Souček

AuthorOrigoo