Zajímavosti

12.02.2019

Ústí nad Labem – škola – umělec – projekty

Ústí nad Labem, město poznamenané rozsáhlou industrializací spojenou s důlní činností, zažívá rozkvět výtvarné činnosti se založením Pedagogické fakulty v šedesátých letech. Katedra výtvarné kultury se v průběhu let proměňovala pod vedením významných osobností umělecké scény. Po listopadovém převratu se Pedagogická fakulta zařadila mezi ostatní fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Na Institutu výtvarné kultury v čele s doc. ak. soch. Pavlem Jarkovským vznikaly postupně ateliéry různého tvůrčího zaměření. V roce 2000 byla založena Fakulta užitého umění a designu a o čtyři roky později byla přejmenována na Fakultu umění a designu.

Určitou tradici si v Ústí nad Labem vybudovaly Bytové galerie. Na počátku to byli manželé Mrázikovi, kteří pořádali výstavy v jejich soukromém bytě. Po téměř 14leté přestávce Bytové galerie opět oživili studenti Fakulty umění a designu Adam Frk a Jáchym Myslivec. Organizátoři oslovují studenty FUDu, aby uspořádali výstavu ve svém bytě. Snaží se přitom o zastoupení různých ročníků i oborů. Zapojují tedy i první ročníky, čímž se tak studenti trénují na budoucí prezentaci svých prací, klauzur apod. Zároveň se také vytvářejí komunity lidí se společným zájmem při setkávání na vernisážích pořádaných v bytech výtvarníků

Ve městě se můžeme setkat i s dalšími alternativními prostory pro pořádání výstav, některé stále aktivní, jiné kratšího trvání. Již zmiňovaný Adam Frk se zasloužil o vznik a provoz Galerie Mumie. Ta byla situována do Experimentálního baru Mumie, konkrétně do prostoru jeho toalet. „Jelikož byl prostor toalet velmi rozsáhlý, představoval místo, které se dalo zároveň využít k dalším aktivitám, konkrétně k výstavám umění. Tehdy se nám podařilo vystavit až 35 uměleckých děl malých formátů najednou. Nejprve se expozice odehrávaly v meziprostoru toalet, poté se výstavní prostor rozšířil i o samotné kabinky toalet“, popisuje zaujatě zakladatel Adam Frk.[1] 

S ideou putující galerie přišli studenti Grafického designu I., Martina Calajová a Michal Kukačka. Myšlenku Move Gallery nejlépe dotvářel právě klasický kontejner na transport zboží, který byl navíc přímo výrobci technicky přizpůsoben pro výstavní účely. Splnil tak hlavní kurátorský koncept zakladatelů - přivézt umění do dalších menších měst a obcí v České republice a komunikovat tak se širší veřejností.

Move Gallery. Zdroj - actiongalleries.info

Galerie Buňka je specifická svými prosklenými stěnami, díky kterým je expozice nonstop přístupná veřejnosti a navíc je situována do části města Střekov, nedaleko ústeckého hlavního nádraží a legendárního Činoherního studia. Její program je soustředěn nejen na studenty tamní fakulty, ale i studenty ostatních uměleckých fakult. Ve většině případů jsou vystavováni dva umělci současně, čímž vytvářejí vzájemnou konfrontaci mezi rozmanitými výtvarnými přístupy.Galerie Buňka je specifická svými prosklenými stěnami, díky kterým je expozice nonstop přístupná veřejnosti a navíc je situována do části města Střekov, nedaleko ústeckého hlavního nádraží a legendárního Činoherního studia. Její program je soustředěn nejen na studenty tamní fakulty, ale i studenty ostatních uměleckých fakult. Ve většině případů jsou vystavováni dva umělci současně, čímž vytvářejí vzájemnou konfrontaci mezi rozmanitými výtvarnými přístupy.

Galerie Buňka. Zdroj - martinherold.com

Třídenní kulturní festival Kruh vznikl za zásluhy několika studentů FUDu a Katedry výtvarné kultury. Odehrával se v různých částech města zahrnující prostory galerijní (Galerie Buňka, Up Gallery, Experimentální prostor Mumie a další) i negalerijní místa (opuštěné, nevyužívané prostory, stavby či podchody). Na festivalu participovali studenti z Ústí nad Labem a byly zapojovány také další umělecké fakulty. Jednalo se především o získání povědomí o ústecké scéně i o navazování nových kontaktů. V tomto duchu se uskutečnily dva ročníky. Poté se festival přesunul pod program Hraničáře.

Veřejný sál Hraničár se stal významným kulturním prostorem ve městě. Jeho program není zaměřen pouze na výstavy současného umění, nabízí také nejrůznější akce, jako jsou workshopy, pravidelné přednášky Pecha Kucha Night, promítání filmů a další kulturní vyžití v bývalém Kině Hraničář, v jednom nejvýznamnějších kin ve třicátých letech minulého století.

Aktivity studentů každým rokem přibývají a postupně se tak město dostává do širšího povědomí veřejnosti. Jsou to činnosti, jimiž aktéři aktivně zapojují diváka, a tím se tak zasluhují o zlepšení celkové pověsti průmyslového kraje.

Poznámky:

[1] Osobní rozhovor s Adamem Frkem, bývalým studentem FUD UJEP, zakladatelem Galerie Mumie a spolukurátorem Bytových galerií, dne 26. 4. 2018.

AuthorVeronika Králíčková