Výstavy

11.02.2019

Vernisáže a akce v tomto týdnu

Jaké vernisáže a akce byste si neměli nechat ujít v tomto týdnu? Například komentovanou prohlídku výstavy "SONDA 1 - Příběh slovenského (post)konceptuálního umění" s vystavující umělkyní Pavlou Scerankovou a kurátorem výstavy Vlado Beskidem v pražské GHMP nebo vernisáž Moniky Pascoe Mikyškové a Veroniky Vlkové v Jiri Svestka Gallery. Za pozornost jistě stojí čtvrteční vernisáž kolektivní výstavy "Jiné hlasy Jiné pokoje" v Galerii města Plzně a v neposlední řadě přednáška a vernisáž švýcarského architektonického ateliéru Buchner Bründler Architekten, která nese název "Konstelace - Korelace" v českobudějovickém Domě umění.

 

Komentovaná prohlídka výstavy SONDA 1 - Příběh slovenského (post)konceptuálního umění
s vystavující umělkyní Pavlou Scerankovou a kurátorem výstavy Vladem Beskidem

12. 2. 2019 od 18:00 v Domě U Kamenného zvonu

"Výstava představuje české veřejnosti jednu z klíčových tendencí moderního a současného slovenského umění. Zaměřuje se na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění v horizontu posledních padesáti let na Slovensku, tedy od neoficiální scény 60. let 20. století až po legální výtvarnou platformu po roce 1989. Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců jako Cyril Blažo, Stano Filko, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Martin Kochan, Július Koller, Marek Kvetan, Ján Mančuška, Roman Ondák, Boris Ondreička, Monogramista T.D, Rudolf Sikora, Pavla Sceranková, Peter Rónai, Jaro Varga představuje jednotlivé podoby konceptuálního výtvarného jazyka, jak jej v kontextu doby utvářela měnící se nová estetická kritéria se svými kódy."

Více info ZDE:

Monika Pascoe Mikyšková a Veronika Vlková

vernisáž v úterý 15. 2. od 18.00 v Jiri Svestka Gallery

"Monika Pascoe Mikyšková (*1983) pracuje s monumentální akvarelovou malbou a rostlinnými i „nerostnými“ objekty. Její instalace připomínají herbářové otisky, výlisky a odlitky kombinované s živou pokojovou květenou. Otázky lidské tělesnosti a emocionálního prožívání se střetávají s nelidskou časovostí rostlin – polapených a vystavených, zařazených do botanické sbírky i uměle zkamenělých dekorativním zásahem. Rozvážný sochařský přístup střídá intuitivní hromadění přírodních tkání."

"Veronika Vlková (*1985) ve své práci propojuje emocionálně laděné kresby a akvarely s komplexně budovanými instalacemi, ve kterých imaginativně vrství video, textilní objekty, drobnou keramiku i přírodniny. Vytváří příběhové i volně asociativní struktury, dlouhodobě se věnuje ilustraci a animaci, zejména ve společné multimediální tvorbě s Janem Šrámkem. Emocionálně napjaté interiérové scény a snové krajiny rozkročené mezi osudovou melancholií a stoickým klidem ve svých aktuálních dílech posouvá dále k citlivému zkoumání dětské představivosti a scénograficky budovanému fantasknímu prostředí."

Více info ZDE:

 

Jiné hlasy Jiné pokoje
15. 2. - 7. 4. 2019
vernisáž ve čtvrtek 14. 2. od 17.00 v Galerii města Plzně

"Jiné hlasy Jiné pokoje jsou kolektivní výstavou vztahující se k nejednoznačnosti milostných a rodinných vztahů. K tématu primárně nepřistupuje z pozice feministických a genderových otázek, nesnaží se být otevřeně politickým gestem ani společenským korektivem. Mnohem víc funguje z hlediska své poetizující a místy otevřeně ironické, absurdní či komické struktury. Napříč různorodými médii se tak odvíjí volné narativy od křehkého ohledávání každodennosti, symbolistního ztvárnění milenců nebo například patriarchátu, přes studie fyzičnosti a nepolapitelnosti vášně až k lásce mezi ženami, nebo analýze vtahu dcer k jejich otcům, případně rodinným předkům. Zahájení výstavy bylo záměrně stanoveno na den oslav svatého Valentýna ve snaze naplnit tento u nás nepůvodní svátek prodavačů pohlednic smysluplnější záminkou k společnému setkání."

Více info ZDE:

 

Šimon Kadlčák [indistinct chatter / distant siren wailing]
15. 2. - 15. 3. 2019
vernisáž 14. 2. od 19.00 v Galerii 35M2

"Nový výstavní projekt Šimona Kadlčáka s názvem [indistinct chatter / distant siren wailing] vědomě apropriuje vizuální znaky spojené s psychedelickou a rave subkulturou. Zprostředkovávají zážitek, který je specifický, ale pro toho, kdo zažil doteky zmíněných subkultur, univerzální. Tvary a motivy v autorových malbách se proto nemusí pouze vidět, můžou se i znovu-prožít. Ztělesňují zkušenost rozpouštění se, větvení se v prostoru a splynutí s okolím, až zanikají hranice mezi Já a světem. Kadlčákovy nové malby zpracovávají náměty lidsko-vegetativních metamorfóz, které odkazují na schopnost stávání se Jiným ve stavu změněného vědomí. Narozdíl od zvířete symbolicky charakteristického pro schopnost měnit svou podobu ve vztahu k okolí - chameoleona, však změna vědomí není vyvolaná za účelem skrývání, ale spíše naopak, k empatickému cítění vůči kolektivu a naladění se na společné vibrace."

Více info ZDE: 

Buchner Bründler Architekten
Konstelace - Korelace

15. 2. – 17. 3. 2019
přednáška autorů: 14. 2. v 17:00 ve Studentském kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích
vernisáž ve čtvrtek 14. 2. v 19:00 v Galerii současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice

„Konstelace – Korelace“ je ve svém přesně nainstalovaném sledu obrazů výzvou pro vnímání návštěvníků a určitým podnětem k přehodnocení konvenčních způsobů prezentace architektury. Vybrané konstelace obrazů v daných místnostech dávají podnět k dialogu mezi jednotlivými projekty a budovami. Návštěvníci mohou hledat podobnosti, vztahy a rozdíly ve stále nově míchaném, kombinovaném vnímání obrazů. Proces komparativního pozorování odhaluje aspekty, které jsou opačné, vzájemně si odporují nebo jsou spřízněné. Tento zážitek je výrazem architektury ateliéru Buchner Bründler. ..."


Více info ZDE:

Healing 2.0

15. 2. - 7. 4. 2019
vernisáž ve čtvrtek 14.2. v 19.00 v MeetFactory

"Výstava Healing 2.0 tematizuje rozličné způsoby nahlížení na sféru zdraví, léčení, terapie a prevence v dnešní době, a to z perspektivy současného umění, které tuto problematiku zasazuje do širších celospolečenských souvislostí. Výstava představí tvorbu sedmi výrazných tvůrců z nastupující generace českých umělců a umělkyň, kterou obohatí trojice zahraničních autorů."

Vystavující: Mit Borrás, Romana Drdová, Ján Gašparovič, Martin Kohout, Jakub Jansa, Andrea Pekárková, Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, Tabita Rezaire, Johana Střížková

Více info ZDE:

 

AuthorOrigoo