Výstavy

18.03.2019

Vernisáže a kulturní akce v tomto týdnu

V tomto týdnu si nenechte ujít zahájení výstavy Pavla Příkaského a Miroslavy Večeřové ve Fotograf Gallery, projekt Marcel Duchamp - Předpona našeho času v Galerii Václava Špály, vernisáž výstavy Jana Turnera v Galerii 35M2 nebo Nely Britaňákové a Kryštofa Ambrůze v olomoucké Galerii XY. Jako víkendový tip pro vás máme akci Meziprůzkumy 1300 - 2019 v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

Pavel Příkaský & Miroslava Večeřová - Isotonic Song
20. 3. - 20. 4.
vernisáž 19. 3. od 18:00 ve Fotograf Gallery


"Fantaskní obrazy plynule procházejí médiem malby, technického obrazu, objektu a performance. Nevyhnutelnou ingrediencí tekutého procesu smývajícího hranici mezi živým a nerostným je krystal soli, substance sytící roztok lidské a zvířecí krve. Isotonic song skládá novodobou mytologii hybridních bytostí, téma vnitřně konfliktní tělesnosti se zpřítomňuje na jednu dobu v archaickém polymorfismu i futuristické perspektivě biotechnologií."

Více info ZDE:

Marcel Duchamp - Předpona našeho času
19. 3. - 24. 3. v Galerii Václava Špály
bez vernisáže

"Galerie Václava Špály připomene mimořádným projektem ojedinělou výstavu Marcela Duchampa, která zde probíhala přesně před 50 lety."

Více info ZDE:

Jan Turner - Péče o pahýl
22. 3. - 19. 4.
vernisáž 21. 3. od 19:00

"Naše vědomé jednání je jen kapkou na hladině oceánu nevědomých procesů, které nekontrolujeme, neznáme, bojíme se jich a mylně si je vykládáme. Nervová struktura a fungování našeho mozku vytvářejí neposedný typ lidského vědomí, který je univerzální a všem lidem společný. Něco docela jiného už je specifický, individuální obsah myslí jednotlivců – jejich myšlenky, vzpomínky a představy... jejich kreativita a způsob jakým se projevuje. Tvůrčí schopnosti jsou obecně vzato známkou ochoty překračovat hranice a porušovat pravidla. U Jana Turnera (*1971) se tato ochota vyznačuje až nebetyčnou dávkou optimismu, se kterým se ve své aktuální výstavě pouští do křížku s konstantami jako jsou šipka času, zákony logiky či pravděpodobnosti. Ve svých překvapivých a originálních uměleckých výstupech se Turner nepokouší o nic menšího, než změnit celý náš vesmír k lepšímu. Jako instrument pro tento nelehký úkol si – zcela vědomě – vybral klacík, resp. kousky trouchnivějícího dřeva."

Více info ZDE:

Nela Britaňáková a Kryštof Ambrůz - Co to tam je?
23. 3. - 14. 4.
vernisáž 22. 3. od 18:30 v Galerii XY a HROB

"Autorská spolupráce je plánovaná pro dva výstavní prostory, výstavní síň HROB a Galerii XY. Dvě instalace na sebe navazující a vzájemně se kompletující budou pracovat s očekávanou diváckou zkušeností s reálnou x virtuální perspektivou z jednoho prostředí. Živý scénický obraz po svém rozkladu na data bude znovu modelován, znovuzrozený, v novém médiu, v nové galerijní situaci."

Více info ZDE:

 

 

Marie Lukáčová - Moréna Rex
Jiří Žák - The Incantation of the Real
22. 3. - 28. 4.
vernisáž  21. 3. od 18:00 v Galerii Kurzor

"Vystavená práce Marie Lukáčové Moréna Rex je realizována přímo pro Galerii Kurzor a patří do série rapujících videí autorky, které byly nedávno ke zhlédnutí v galeriích Futura a Kostka."

"Vystavená práce The Incantation of the Real představuje nejnovější projekt Jiřího Žáka připravený pro galerii Kurzor. Některými aspekty navazuje na jeho starší díla, jako například na výstavu a stejnojmenné video Rozštěpený epistemolog, ale současně se od dosavadního směřování autora také liší."

Více info ZDE:

Meziprůzkumy 1300 - 2019
vernisáž 23. 3. od 14:30 v Alšově jihočeské galerii

"V pořadí již čtvrtá verze stálé expozice, jež si vypůjčila své jméno z díla české spisovatelky a někdejší kurátorky AJG, Věry Linhartové, bude tentokrát více, než tomu bylo doposud, zaměřovat svou pozornost na středověké umění společně s uměním klasické české moderny 1. poloviny 20. století. Chybět nebudou ani díla vybraných regionálních autorů, která budou představena v širším kontextu. Expozici obohatí pravidelná intervence současného umělce. Spolupráce byla tentokrát navázána s Rubenem Montinim (Verona), jenž vytvoří multimediální instalaci složenou z videí, performance přímo v době vernisáže a série fotografií. Tématem této instalace bude mateřství."

Více info ZDE:

AuthorOrigoo