Výstavy

25.03.2019

Vernisáže a kulturní akce v tomto týdnu

V tomto týdnu si nenechte ujít audiovizuální performance Michala Kindernaye, zahájení výstavy Marka Thera a Antonyho Gromleye, na zahájení sezóny Trojského zámku a debatní setkání s Robertem V. Novákem. 

Michal Kindernay: Transformations // Vapors /// Melanosis
performance od 19:00 v Galerii města Pardubice

"Audiovizuální performance Michal Kindernay a projekce jeho video–eseje, která se zaměřuje na téma exploatace přírodních zdrojů, konkrétně vody. Soundtrack snímku je stejně hluboký a tmavý jako špinavá voda unikající z elektrárny. Společně s industriálními obrazy vyvolává pocit ekologické úzkosti."

Více info ZDE:

 

Mark Ther: Dianahof
29. 3. - 28. 6.
vernisáž 28. 3. od 19:00 v Nau Gallery

"Velmi roztodivný parohatý zajíc, který léta Páně 1913 před loveckým zámečkem hraběte Coudenhova ve dvoře Diany v den narozenin jeho blahorodí zdobil cestu, zdravíce ho v říji. Toto paroží se nachází v Ronspergerském zámku."

Více info ZDE:

Antony Gormley - Přítomnost
28. 3. – 28. 4.
vernisáž 27. 3. od 18:00 v Domě umění města České Budějovice

"Pro Gormleyho je vždy velice důležitý samotný prostor, který je mu svěřen k výstavám, projektům a rozličným intervencím, jejichž koncepce nejsou náhodné, ale vždy vycházejí z toho, jak na autora samotný prostor a místo působí, jaké vyvolávají asociace. S tělem mnohdy nakládá jako s obydlím a diváka vyzývá k účasti na tvorbě. Samotná práce s prostorem je pro něho / jak sám uvádí / důležitější než to, co sochy zobrazují."

Více info ZDE:

Aleš Hnízdil, Jiří Kačer - Sochy a objekty
29. 3. - 3. 11.
vernisáž 28. 3. v 18:00 v Trojském zámku

"Aleš Hnízdil a Jiří Kačer jsou umělci téže generace. Oba byli součástí skupiny mladých, která v druhé polovině 80. let vystoupila s otevřenou kritikou svazových a fondových praktik, což nakonec vedlo ke znovuotevření Galerie mladých U Řečických, první platformy, která dávala prostor začínajícím umělcům bez prověrek a nezasahovala do jejich tvorby. Vznikla tak jedinečná laboratoř tehdy aktuálních názorů a jejich střetů, která tříbila umělecké směřování této generace. Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků."

Více info ZDE:

Debatní setkání s Robertem V. Novákem
31. 3. v 21:00 v sakristii kostela Nejsv. Salvátora

"U příležitosti právě probíhající umělecké intervence v akademickém kostele se v neděli po mši svaté, která začíná v 20:00 hodin, uskuteční debatní setkání s jejím autorem Robertem V. Novákem. Debatního večera a následné komentované prohlídky se zúčastní také farář kostela Tomáš Halík a kurátor Norbert Schmidt. Součástí večera bude i debata nad obsahem textu, který Novák vybral pro svůj postní vstup."

Více info ZDE:

AuthorOrigoo