Výstavy

01.04.2019

Vernisáže a kulturní akce v tomto týdnu

V tomto týdnu si nenechte ujít kurátorský projekt Multilogues on the Now: Technologie těla a Neklid obrazu: Právo na obraz, zahájení výstav Karolíny Rossí, Jozefa Mrvy ml. a sobotní Kolben open.

 

Karolína Rossí - Pomozte Hydře vypudit všechnu její mlhu
2. 4. - 8. 5. 
vernisáž: 1.4. od 19:00 v galerii Dole

"Nehledám nekonečno, hledám hloubku,“ říká o svých obrazech a akvarelech Karolína Rossí (*1983), absolventka ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii na pražské AVU (1912). Pro galerii Dole připravila sérii potemnělých abstraktně/surreálných obrazových kompozic, v nichž řeší otázky týkající se možností a schopností zobrazivé síly prozkoumávat skrytá zákoutí zažitých mentálních vzorů a (ne)možnosti je opouštět, nahlížet, reflektovat a přetvářet. Na temných plochách obrazů se rozsvěcují a do sebe vpíjejí jednotlivé barevné skvrny a generují narůstající množství možných vizuálních stavů, vztahů, vazeb a významů, stejně jako se nepostřehnutelně, nepředvídatelně, a přesto setrvale mísí vlivy a motivy determinující naše myšlení."

Více info ZDE:

Multilogues on the Now: Technologie těla
3. 4. - 2. 6. 
vernisáž 2. 4. od 18:00 v Display

"Letošní program Multilogues on the Now: Technologie těla se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií? Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě."

Více info ZDE:

 

Jozef Mrva ml. - Knot Island II.
4. 4. - 8. 5.
vernisáž 3. 4. od 18:00 v Galerii OFF/FORMAT

"Umělec, v současnosti doktorský student FaVU VUT, v galerii nainstaloval své vizuálně atraktivní fotokoláže, objekty a videa, ukazující zapletené a zacyklené uzly, tichomořské atoly a dopravní mapy. Autor, který se zajímá o matematiku a současné filosofické trendy zde experimentuje s užívanými reprezentacemi prostoru anebo kriticky spekuluje o jeho „jiných“ dimenzích, jakými mohou být například komunikační sítě nebo kapitalismus. Ona uzlovitost je pak výtvarnou metaforou komplexnosti, obtížné uchopitelnosti či vyšinutosti těchto sfér."

Více info ZDE:

Neklid obrazu: Právo na obraz
2. 4. - 5. 5.
vernisáž 2. 4. od 19:00 v Galerii etc.

"Jakými způsoby mohou obrazy přetvářet představu o svobodě projevu a jaké místo může mít v tomto procesu umění? Kurátorský projekt Právo na obraz se zabývá uměleckými díly, která představují svébytné momenty zveřejnění nesouhlasu. Výchozím dílem projektu je performance Petra Štembery a Toma Marioniho s názvem Spojení (1975), při které umělci propojili svá těla kruhy nakreslenými kondenzovaný mlékem a kakaem, a následně do jejich středu vypustili hladové mravence. Překonání pocitu omezení skrze intimní tělesné propojení vybízí k úvaze nad tím, zda může být tělesná zkušenost protestu zásadnější manifestací nesouhlasu než jeho virtuální reprezentace. V reakci na současné podmínky distribuce obrazu se kurátoři soustředí na gesta, která lze vnímat jako nové formulace práva na obraz. Výstava je součástí ročního projektu etc. galerie s názvem Neklid obrazu."

Více info ZDE:

Kolben Open 6
6. 4. od 10:00 v Pragovce

"Šestý ročník otevřených ateliérů s doprovodným programem a otevřením velké rezidentské výstavy Flying Inn. Umělci otevírají své ateliéry veřejnosti, aby ukázali své práce v kontextu místa, kde vznikly."

Více info ZDE:

AuthorOrigoo